Pályázat | Alumni programok támogatása

szeptember

13.

pályázat

 

A pályázat célja

A PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának vezetése pályázatot ír ki a Karunk volt hallgatóival való kapcsolattartási események megszervezésének és méltó megünneplésének támogatása céljából.
 

A pályázók köre

A támogatásra a nem önálló szervezeti egységek (intézeti tanszék) képviseletében az intézet vezetője pályázhat.
 

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatra való jelentkezés pályázati űrlap benyújtásával történik, amelyen fel kell tüntetni az esemény címét, helyét, időpontját, a résztvevők tervezett névsorát, a program rövid leírását, valamint költségtervét. A költségek utólagos elszámolására nincs lehetőség.
 

A támogatás felhasználási köre

A támogatás kizárólag catering szolgáltatásra, illetve az egyetem által beszerzett ajándéktárgyakra fordítható.

 

Alumniprogramokat 2024. február 1. és 2024. július 31. közé lehet tervezni, de – a gördülékeny lebonyolítás érdekében – a pályázat benyújtási határideje 2023. november 30. A nyertes pályázatok kihirdetésére 2023. december 6-án kerül sor. Ezek megvalósítását a PTE BTK Gazdálkodási Osztálya segíti. A catering- és ajándéktárgy-árajánlatok beszerzéséhez szükséges adatok benyújtása a pályázó feladata.

A támogatást elnyert pályázók kötelesek írásbeli beszámolót készíteni a program lezárultát követő két héten belül, amelynek tartalmaznia kell a rendezvényen készült fényképeket és a jelenléti íveket is.

A pályázati űrlapot 2023. november 30-ig kérjük a mang.kitti@pte.hu e-mail címre elküldeni.

A beérkező pályázatok értékelését a dékán által kijelölt szakmai bizottság látja el, melynek tagjai egy dékánhelyettes, a kari gazdálkodási osztály munkatársa és a hallgatói önkormányzat egy képviselője. A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás a mang.kitti@pte.hu címen kérhető.

Pécs, 2023. 09. 11.

Dr. Bene Krisztián
dékán
s.k.