Pályázat | English, Irish and American Literatures (2023)

május

24.

pályázat

A PTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola pályázatot ír ki az „Angol, ír és amerikai irodalmak” doktori alprogram hallgatói számára tudományos kutatásaik, publikációs és szakmai közéleti tevékenységük támogatása céljából.

Az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a hallgató tanulmányi előmenetele során kiemelkedő tanulmányi, szakmai és tudományos tevékenységet végezzen, s erről pályázati anyagában (mely tevékenységét maximum három oldalban részletezi) tájékoztassa az ösztöndíj odaítéléséről döntő gréniumot. Az ösztöndíjat a doktori iskolába a 2022/2023-as tanévre beiratkozott, és tanulmányait megszakítás nélkül végző hallgató nyerheti el, akit erre a tudományos, szakmai és publikációs tevékenységének ismeretében az ösztöndíjat odaítélő bizottság érdemesnek talál. Az ösztöndíj elbírálásakor előnyt élveznek a folyamatos publikációs tevékenységet folytató, szakmai rendezvényeket rendszeresen látogató és ott előadó hallgatók.

Az ösztöndíj keretösszege a 2022/2023-as tanévre 1.000.000 Forint, melyből maximum öt hallgató, maximum 200.000 Forint összegben támogatható. Az ösztöndíj a 2022/2023-as tanév végén, egy összegben kerül kifizetésre a Térítési és Juttatási Szabályzat vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. 

A pályázatot június 5-éig, emailben kell benyújtani a doktori alprogram vezetőjének címére: sari.laszlo@pte.hu. Hiánypótlásra és pótlólagos beadásra nincs lehetőség. Az ösztöndíj odaítélésére a doktori iskola és alprogram vezetőjéből és utóbbi helyetteséből, valamint a doktori iskola hallgatói képviselőjéből álló bizottság döntése alapján kerül sor. A pályázatok értékelésekor az alábbi szempontok alapján mérlegel a bizottság: tanulmányi előmenetel (25 pont), publikációs tevékenység (25 pont), szakmai tevékenység (25 pont), munkaterv (25 pont). Az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges pontszám minimuma 80 pont. Az ösztöndíj odaítélésére a megszerzett pontszámok arányában kerül sor.

A pályázatot elnyerő hallgatók a 2023/2024-es tanév őszi félévének végén kötelesek beszámolót készíteni tudományos kutatásaik, publikációs és egyéb szakmai tevékenységük előre haladtáról, részletezve, hogy ehhez az elnyert ösztöndíj hogyan járult hozzá. Amennyiben az ösztöndíjas hallgató a kötelezettségeit nem teljesíti a megadott határidőig, a bíráló bizottság döntése alapján köteles az ösztöndíjat visszafizetni.

A bizottság a beérkezett pályázatokról tíz munkanapon belül hozza meg döntését, s arról minden egyes pályázót emailben értesít.

A pályázati eljárás során hozott döntés ellen a pályázó – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül – fellebbezéssel élhet, melyet a Másodfokú Tanulmányi Bizottság bírál el.

Pályázati kiírás (pdf)

Fotó: Csortos Szabolcs