Pályázat kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatására

szeptember

02.

Az NKFI Hivatal honlapján elérhető a  „Pályázat kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatására”, amely felhívás a résztvevők mobilitása és a szakembercsere támogatásával segíti a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés keretében folytatott kutatási projektek elindítását vagy a már létező együttműködés elmélyítését.

A felhívás két alprogramból áll:

1) A  francia, horvát, szerb, szlovén és kínai relációkra vonatkozóan az NKFI Hivatal és a külföldi célország támogató szervezete által kiírt pályázatra a partnerek közös projektet dolgoznak ki, melyet a magyar pályázók az NKFI Hivatalhoz, a külföldi partnerek a saját országuk finanszírozó intézményéhez nyújtanak be. Ezekben a relációkban a felhívás célzott tématerületeket nevesít.

2) Bármely más európai, illetve Európán kívüli ország partnerintézményének fogadó nyilatkozata birtokában a magyar pályázó egyoldalúan az NKFI Hivatalhoz adja be a pályázatát. 

A pályázatok beadási határideje: 2020. szeptember 24.

A pályázati felhívás és további információ itt található: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/ketoldalu-tet-egyuttmukodes-2019-2111-tet/palyazati-felhivas-2019-2111-tet