Pályázat | L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj a Nőkért és a Tudományért (2020)

július

28.

A L’ORÉAL Magyarország és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság - a Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-Európai Térség Fejlesztéséért - útján, a Magyar Tudományos Akadémia védnökségével – idén már tizenhetedik alkalommal hirdeti meg ösztöndíjpályázatát a nemzetközi L’ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE program szellemében, 2020. évre.

A pályázat neve: L’ORÉAL–UNESCO MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ a Nőkért és a Tudományért

Az ösztöndíj célja, hogy a fiatal tudós nőket és kutató szakembereket kiemelkedő és gyakorlatba vehető tudományos eredmények elérésére serkentse, továbbá ösztönözze és előmozdítsa a magyar nők helyzetét a tudományos és kifejezetten kutatói pályán, a legkülönbözőbb kutatási területeken.

A L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj feltételrendszere: A pályázaton a Magyar Köztársaság területén az állami felsőoktatási intézményekben, ezek kutató intézményeiben, és az MTA kutatóintézetekben dolgozó, magyar állampolgárságú, az alább megjelölt tudományterületek valamelyikén tudományos kutatással foglalkozó nők vehetnek részt:

1/ természettudományok, élettudományok

2/ anyagtudományok

A 2020. évi pályázat 2 ösztöndíj-támogatást tartalmaz:

A) 35 év alatti (vagy 2020-ban 35. életévüket betöltő), nők pályázhatnak egy

2 000 000 Ft-os ösztöndíjra.

B) 45 év alatti (vagy 2020-ban 45. életévüket betöltő), nők pályázhatnak egy

2 000 000 Ft-os ösztöndíjra.

 

Az ösztöndíjak odaítéléséről - a Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-Európai Térség Fejlesztéséért - keretei között tudományos, szakmai zsűri dönt. A zsűri elnöke Dr. Ádám Veronika, akadémikus; tagjai: Dr. Ránky Katalin, vegyészmérnök, az ösztöndíjprogram tiszteletbeli elnöke; Dr. Hunyady László egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet; Dr. Perczel András, egyetemi tanár, ELTE Szerves Kémiai Tanszék; Dr. Kamarás Katalin, kutató professzor, MTA Wigner FK Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet. Amennyiben a szakmai zsűri valamelyik kategóriában nem talál megfelelő színvonalú pályázatot, fenntartja a jogát, hogy abban a kategóriában nem adja ki a díjat, illetve egyik kategóriában két díjat oszt ki.

Részletek a mellékletben és a kiírás honlapján.