Pályázat | MOL – Új Európa Alapítvány Tehetségtámogató Program 2023

június

07.

pályázat

Művészet-tudomány Tehetség Akadémia kategória

A MOL – Új Európa Alapítvány (a továbbiakban: „Alapítvány”) a közfeladatai, illetve közérdekű céljainak hatékony megvalósítása során kiemelten fontosnak tartja a jogszabályban, illetve az Alapítvány alapító okiratában és támogatási politikájában meghatározott célokhoz kapcsolódóan a tehetséggondozást, a kiemelkedően tehetséges gyermekek, fiatalok támogatását, munkájuk elismerését a tudomány és a művészet területén és ezekhez kapcsolódóan a tehetséggondozási tevékenységek támogatását. Az Alapítvány a nemzet értékei és a nemzeti felemelkedés zálogaként tartja számon az oktatás és a tehetséggondozás hagyományait, amely ötvözi a jelen kor elvárásait a jövő lehetőségeivel, minőségi fejlődést biztosítva ezzel a felnövekvő nemzedékek számára.

1. A pályázat célja

A fentiekre tekintettel az Alapítvány – mint a pályázat kiírója és lebonyolítója – 2023. évben országos, nyílt pályázatot hirdet 16 – 22 év közötti, magyar állampolgársággal és magyarországi lakcímmel rendelkező fiatal művészek, kutatók számára, akik országos (pl. TDK) vagy nemzetközi versenyeken kiemelkedő eredményt értek el eddig, és szakmai fejlődésükhöz, további nemzetközi megmérettetésre való felkészülésükhöz támogatásra van szükségük.

2. A támogatás formája

Egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.

3. A támogatási kategóriák

Pályázni az alábbi célokra lehet:

A. kategória: Tandíj, ösztöndíj, tanfolyam, kurzus stb. díjára, amely az országos és nemzetközi versenyekre való felkészülést, szakmai fejlődést segíti.

B. kategória: Eszközvásárlásra, amely az országos és nemzetközi versenyekre való felkészülést, a szakmai fejlődést segíti (művészeti eszközök, kellékek, hangszerek, kották, tudományos eszközök, szakkönyvek stb.)

C. kategória: Útiköltség-térítéshez, amely segíti a pályázók eljutását a hazai és nemzetközi versenyekre, kiállításokra, valamint az azokra felkészítő szakkörökre, táborokba (útiköltség, szállás, étkezés, nevezési díj, részvételi díj stb.)

D. kategória: Egyéb, pályafutáshoz kapcsolódó költségek, amelyek az A és B és C kategóriába nem férnek bele, de a pályázókat segítik a színvonalas és tartósan jó eredmények elérésében (pl. művésztanár óradíj, pályabérlet stb.)

Egy pályázó csak egy kategóriában (A vagy B vagy C vagy D) nyújthat be pályázatot!

A támogatást az alábbi időszakban lehet felhasználni: 2023. október 2. - 2024. július 31. 

Pályázati kiírás

 

Forrás: molujeuropaalapitvany.hu