Pályázat | Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

május

30.

pályázat

A PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága pályázatot hirdet Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére a 2024/2025. tanévre

A pályázat célja a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, illetőleg szakmai területen kimagasló munkát végző hallgatók támogatása. A pályázati felhívás alapja a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, a Pécsi Tudományegyetem SzMSz 6. számú melléklete, azaz a PTE térítési és juttatási szabályzata 17.§, valamint a „PTE BTK Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (korábban Köztársasági Ösztöndíj) Pontrendszer és Kitöltési Útmutató”.

A pályázók köre

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra a PTE BTK azon államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek. A pályázat benyújtására abban az intézményben jogosultak a hallgatók, amelyben a pályázás időszakában (a tanév második félévében) hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Az ösztöndíj mértéke

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft havonta.

A pályázat benyújtása

A pályázatokat csak a pályázati időszakban és kizárólag elektronikusan a https://btk-nfo.pte.hu címen elérhető pályázati felületen keresztül lehet benyújtani. Kérjük, a pályázati anyag feltöltése során figyelmesen olvassa el a felületen elérhető útmutatókat. A pályázattal kapcsolatos visszajelzéseket és értesítéseket a pályázati felületről emailben kapják meg a pályázók. Amennyiben az elektronikus felület működésével kapcsolatban bármilyen problémát tapasztal, kérjük az nfobtk@pte.hu emailcímen jelezze a Pályázati és Ösztöndíj Bizottságnak.

A pályázat beadási határideje: 2024. június 28. péntek 23:59 óra.

A teljes Pályázati felhívás dokumentuma valamint a Pontrendszer és kitöltési útmutató a https://btk.pte.hu/hu/nfo oldalon érhető el. Az első körös valamint a második körös bírálati eredmények is ezen a felületen kerülnek majd meghirdetésre.