Pályázat | A PTE BTK önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatói számára

július

28.

Tisztelt Hallgató!

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar pályázatot hirdet az önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatói számára a 2020/2021-es tanév I. félévére megüresedett állami ösztöndíjas helyekre a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 43.§-a alapján az alábbi szakokon:

Pályázat | A PTE BTK önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatói számára

Alapképzésben, állami ösztöndíjas formában:

 • Anglisztika
 • Régészet
 • Germanisztika
 • Romanisztika
 • Germanisztika
 • Romanisztika
 • Informatikus könyvtáros
 • Romológia
 • Közösségszervezés
 • Szabad bölcsészet
 • Magyar
 • Szlavisztika
 • Néprajz
 • Szlavisztika
 • Ókori nyelvek és kultúrák
 • Szociális munka
 • Pedagógia
 • Szociológia
 • Politikatudományok
 • Társadalmi tanulmányok
 • Politológia
 • Történelem
 • Pszichológia
 • Történelem (régészet)
 • Pszichológia (angol)
 • Újlatin nyelvek és kultúrák

 

Egységes, osztatlan képzésben, állami ösztöndíjas formában:

 • osztatlan tanári 10 félév angol nyelv és kultúra tanára; biológiatanár (egészségtan)
 • osztatlan tanári 10 félév angol nyelv és kultúra tanára; erkölcstan- és etikatanár
 • osztatlan tanári 10 félév angol nyelv és kultúra tanára; fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)
 • osztatlan tanári 10 félév angol nyelv és kultúra tanára; földrajztanár
 • osztatlan tanári 10 félév angol nyelv és kultúra tanára; informatikatanár
 • osztatlan tanári 10 félév angol nyelv és kultúra tanára; kémiatanár
 • osztatlan tanári 10 félév angol nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár
 • osztatlan tanári 10 félév angol nyelv és kultúra tanára; magyartanár
 • osztatlan tanári 10 félév angol nyelv és kultúra tanára; matematikatanár
 • osztatlan tanári 10 félév angol nyelv és kultúra tanára; média-, mozgókép és kommunikációtanár
 • osztatlan tanári 10 félév angol nyelv és kultúra tanára; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
 • osztatlan tanári 10 félév angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára
 • osztatlan tanári 10 félév angol nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár
 • osztatlan tanári 10 félév angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • osztatlan tanári 10 félév biológiatanár (egészségtan); magyartanár
 • osztatlan tanári 10 félév fizikatanár (természettudományos gyakorlatok); német nyelv és kultúra tanára
 • osztatlan tanári 10 félév földrajztanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár
 • osztatlan tanári 10 félév földrajztanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
 • osztatlan tanári 10 félév földrajztanár; német nyelv és kultúra tanára
 • osztatlan tanári 10 félév informatikatanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár
 • osztatlan tanári 10 félév informatikatanár; német nyelv és kultúra tanára
 • osztatlan tanári 10 félév informatikatanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • osztatlan tanári 10 félév kémiatanár; német nyelv és kultúra tanára
 • osztatlan tanári 10 félév magyartanár; ének-zene tanár
 • osztatlan tanári 10 félév magyartanár; etikatanár
 • osztatlan tanári 10 félév magyartanár; hon- és népismerettanár
 • osztatlan tanári 10 félév magyartanár; könyvtárostanár
 • osztatlan tanári 10 félév magyartanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár
 • osztatlan tanári 10 félév magyartanár; német nyelv és kultúra tanára
 • osztatlan tanári 10 félév magyartanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • osztatlan tanári 10 félév matematikatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
 • osztatlan tanári 10 félév matematikatanár; német nyelv és kultúra tanára
 • osztatlan tanári 10 félév matematikatanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • osztatlan tanári 10 félév német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; média-, mozgókép- és kommunikációtanár
 • osztatlan tanári 10 félév német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • osztatlan tanári 10 félév német nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár
 • osztatlan tanári 10 félév német nyelv és kultúra tanára; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • osztatlan tanári 10 félév testnevelő tanár; etikatanár
 • osztatlan tanári 10 félév testnevelő tanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár
 • osztatlan tanári 10 félév történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, hon- és népismerettanár
 • osztatlan tanári 10 félév történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; média-, mozgókép- és kommunikációtanár
 • osztatlan tanári 11 félév angol nyelv és kultúra tanára; francia nyelv és kultúra tanára
 • osztatlan tanári 11 félév angol nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára
 • osztatlan tanári 11 félév magyartanár; olasz nyelv és kultúra tanára
 • osztatlan tanári 11 félév német nyelv és kultúra tanára; francia nyelv és kultúra tanára
 • osztatlan tanári 11 félév német nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára

 

Mesterképzésben, állami ösztöndíjas finanszírozási formában:

 • Anglisztika
 • Emberi Erőforrás Tanácsadó
 • Irodalom- és kultúratudomány
 • Klasszika-filológia
 • Kommunikáció és médiatudomány
 • Kulturális mediáció
 • Kulturális örökség tanulmányok
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Nemzetközi tanulmányok
 • Neveléstudomány
 • Politikatudomány
 • Pszichológia
 • Szociális munka
 • Szociálpolitika
 • Szociológia
 • tanári 4 félév horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
 • tanári 4 félév magyartanár
 • tanári 4 félév német és német nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
 • tanári 4 félév történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
 • Történelem

 

A megüresedett helyekre az a hallgató vehető át, aki megfelel a következő feltételeknek:

 • az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség legalább 50%-át, és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató,
 • az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített korrigált kreditindexe,
 • nem használta el a rendelkezésre álló összes támogatási időt,
 • az adott szakon korábban igénybe vett támogatott féléveinek száma nem haladta meg kettővel – fogyatékossággal élő hallgató esetében néggyel – az adott szak képzési idejét.

Önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgató csak megüresedett állami ösztöndíjas helyet nyerhet el.
Költségtérítéses finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgató csak megüresedett államilag finanszírozott helyet nyerhet el. 
Pályázni a PÁLYÁZATI ŰRLAP kitöltésével lehet. A megüresedett állami ösztöndíjas helyre beadott pályázat elengedhetetlen része a két tanú aláírásával ellátott, a hallgató által aláírt ösztöndíjas nyilatkozat. A nyilatkozat letölthető ITT.

Pályázat beadási határideje: 2020. július 10.

A pályázatokat postai úton vagy az intézménylátogatási tilalom megszűnését követően személyesen a Központi Tanulmányi Irodán (KTI) kell leadni.

A pályázat eredményéről előreláthatólag 2020. július végén, augusztus elején tudunk tájékoztatást adni.

További kérdések esetén a következő elérhetőségeken állunk szíves rendelkezésére:

 

Honlap:                     kti.pte.hu
E-mail cím:               infokti@pte.hu
Levelezési cím:         OIG KTI 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.
Telefonszám:            72/501-681

 

Pécs, 2020. június 12.

 

Huszárné Mánfai Mária
osztályvezető

 

Csukáné Jäckl Ildikó
irodavezető