Pályázati felhívás - L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj a Nőkért és a Tudományért

február

17.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – 2019

L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj a Nőkért és a Tudományért

A L’ORÉAL Magyarországés az  UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság - a Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-Európai Térség Fejlesztéséért - útján, a Magyar Tudományos Akadémia védnökségével – idén már tizenhetedik alkalommal hirdeti meg ösztöndíjpályázatát a nemzetközi L’ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE program szellemében, 2019. évre.

A pályázat neve: L’ORÉAL–UNESCO MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ a Nőkért és a Tudományért

Az ösztöndíj célja, hogy a fiatal tudós nőket és kutató szakembereket kiemelkedő és gyakorlatba vehető tudományos eredmények elérésére serkentse, továbbá ösztönözze és előmozdítsa a magyar nők helyzetét a tudományos és kifejezetten kutatói pályán, a legkülönbözőbb kutatási területeken.

A L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj feltételrendszere: A pályázaton a Magyar Köztársaság területén az állami felsőoktatási intézményekben, ezek kutató intézményeiben, és az MTA kutatóintézetekben dolgozó, magyar állampolgárságú, az alább megjelölt tudományterületek valamelyikén tudományos kutatással foglalkozó nők vehetnek részt:

1/ természettudományok, élettudományok

2/ anyagtudományok

 

A 2019. évi pályázat 2 ösztöndíj-támogatást tartalmaz:

A)        35 év alatti (vagy 2019-ben 35. életévüket betöltő), nők pályázhatnak egy 2 000 000 Ft-os ösztöndíjra. 

B)        45 év alatti (vagy 2019-ben 45. életévüket betöltő), nők pályázhatnak egy 2 000 000 Ft-os ösztöndíjra. 

Az ösztöndíjak odaítéléséről - a Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-Európai Térség Fejlesztéséért - keretei között tudományos, szakmai zsűri dönt.  A zsűri elnöke Dr. Ádám Veronika, akadémikus; tagjai: Dr. Ránky Katalin, vegyészmérnök, az ösztöndíjprogram tiszteletbeli elnöke;   Dr. Hunyady László egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet;  Dr. Perczel András, egyetemi tanár, ELTE Szerves Kémiai Tanszék; Dr. Kamarás Katalin, kutató professzor, MTA Wigner FK Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet. Amennyiben a szakmai zsűri valamelyik kategóriában nem talál megfelelő színvonalú pályázatot, fenntartja a jogát, hogy abban a kategóriában nem adja ki a díjat, illetve egyik kategóriában két díjat oszt ki.

 

A magyar nyelven benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

A pályázó neve

születési helye és ideje

végzettsége,

felsőfokú szakképzettségének, illetve szakterületének megjelölése,

beszélt idegen nyelvek és nyelvvizsgák felsorolása,

munkahelye, beosztása, munkahelyi és lakáscíme,

telefon és fax száma,

e-mail címe;

Az alábbi információkat: a pályázót ajánló két, tudományos fokozattal rendelkező szakember neve, munkahelye, beosztása, tudományos fokozata, elérhetőségi címe és telefonszáma,

a pályázó tudományos kutatói önéletrajzát, mely kitér a pályázó tudományos és kutatói érdeklődésére, jövőbeli terveire is;

publikációs listát, melyben szerepel az adott folyóiratnak a közlemény megjelenésének évében érvényes impakt faktora, és az adott cikkekre érkezett független hivatkozások felsorolása (független az idézés, ha az idéző és az idézett cikknek nincsen közös szerzője); valamint a megjelent publikációk összesített impakt faktorát, és az összes független hivatkozás számát;

a pályázó kutatási eredményeit, esetleg szabadalmazott találmányainak és erkölcsi (kitüntetési) elismeréseinek listáját;

a pályázó pályázati témájának összefoglalását maximum 3 gépelt oldalon.

a pályázót bemutató, támogató, két ajánlólevelet, a pályázóval azonos szakterületen dolgozó, tudományosan elismert, két szakembertől;

a pályázó pályázati témájának rövid, angol nyelvű összefoglalóját.

a pályázó által legfontosabbnak ítélt három, folyóiratban publikált tudományos közleményének másolatát;

 

A pályázatok benyújtása:

A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani. 

A https://www.forwomeninscience.com/en/home linken a „Programs” pontnál a „Fellowships”-re kattintva a régió, és az ország kiválasztása után az „Application” résznél regisztráció után lehet kezdeni az adatok feltöltését.

 

További információ:  Sasvári Tünde, tel: +36 1438-2236,

email: tunde.sasvari@loreal.com

 

A Pályázatok feltöltésének határideje: 2019. június 3.

A Pályázatok elbírálási határideje:2019. szeptember 1.

 

A pályázók emailen kapnak értesítést pályázatuk eredményéről. Az ösztöndíjat nyert pályázók nevét/személyét a pályázat kiírója nyilvánosságra hozhatja. A nyertesek vállalják, hogy az ösztöndíj elnyerését követően 3 hónapig a média rendelkezésére állnak tudományos munkásságuk ismertetésével.  

A pályázatok eredményének nyilvános kihirdetése, az Ösztöndíjak és az Ösztöndíj Oklevelek átadása 2019 szeptemberében lesz a Magyar Tudományos Akadémián.

 

 

Budapest, 2019. május 10.