A Pécsi Egyetem könyveket kapott ajándékba az Orosz Emigráció Házától (Moszkva)

október

19.

Október 14-én a PTE Orosz Központban ünnepélyes keretek között aláírták a Pécsi Tudományegyetemnek adományozott könyvekről szóló átadás-átvételi jegyzőkönyvet. Az adományozó az A. Szolzsenyicinről elnevezett Orosz Emigráció Háza.

Az áprilisra tervezett esemény a járványhelyzet miatt meghiúsult, és legnagyobb sajnálatunkra az október 14-ei aláíráson sem tudtak részt venni az adományozók képviselői.

Első alkalommal 2012-ben kapott az egyetem könyveket az Orosz Emigráció Házától. Ez alkalommal 300 könyv érkezett: orosz nyelvi tankönyvek, orosz klasszikusok – Gogol, Turgenyev, Szolzsenyicin, Cvetajeva – művei, szótárak, enciklopédiák. A könyvek ünnepélyes átvételének és bemutatásának eseményét a PTE Orosz Központ szervezte meg. A Központ vezetője, Végvári Valentyina bevezetőjében köszönetet mondott az Orosz Emigráció Házának a könyvekért. Röviden szólt a Ház tevékenységéről, amelynek központi feladata kutatni az orosz emigráció történetét és szerepét az orosz kultúrában, valamint megemlítette azt az érdekes tényt, hogy Pécsett az első világháború utáni években az egyedüli képesített orosz nyelv és irodalom szakos tanár Vrangel tábornok tisztje, Alekszandr Lovjagin volt.

Wolosz Robert, a BTK dékánhelyettese felhívta a jelenlevők figyelmét az igen értékes könyvekre, melyeket nemcsak az orosz szakos hallgatók, hanem az orosz ajkú külföldi diákok is felhasználhatnak tanulmányaik során. A Szlavisztika Intézet vezetője, Szabó Tünde docens beszélt az Orosz Emigráció Házában szerzett személyes élményeiről.

Záró eseményként a dékánhelyettes, Wolosz Robert aláírta a jegyzőkönyvet az átadás­-átvételről, majd a diákok is kezükbe vehették az értékes könyveket.