Pedagógusnapi és Díszoklevél-átadó Ünnepi Szenátusi Ülés (2024)

május

27.

kitüntetés

A Pécsi Tudományegyetem idén május 25-én tartotta meg hagyományos Pedagógusnapi és Díszoklevél-átadó Ünnepi Szenátusi Ülését a Dr. Romhányi György Aulában, melynek keretében a Pécsi Tudományegyetemen és jogelőd intézményeiben 50, 60, 65 és 70 éve diplomát szerzett hallgatóink arany, gyémánt, vas és rubin okleveleinek, valamint egyetemi kitüntetések és elismerések átadására került sor.

 

 

„Biztosan sokan asszociáltak a pedagógus szakmával. Jómagam is, aki egyébként orvosként végeztem, de már nagyon fiatalon megtapasztaltam azt, hogy milyen nehéz ez a szakma.” – kezdte beszédét rektorunk, Miseta Attila, melyben megemlékezett dr. Romhányi Györgyről is: „Csodálatos oktató volt… Az egyik fantasztikus tulajdonsága az volt, hogy az egész 200 fős évfolyamnak a nevét egy-két hét alatt betanulta.” – emlékezett vissza a rektor. „Fiatal gyakornokként azt gondoltam, ezt én is meg tudom csinálni, de ez nem így történt.

 „Az egyetemen hangsúlyt fektetünk arra, hogy a pedagógia alapelemeit minél több oktató megismerje, még akkor is, ha nem vesznek részt a pedagógusképzésben."

Mérnökök, jogászok és közgazdászok számára is biztosítunk lehetőséget, hogy elsajátítsák a tanítható alapelemeket. Úgy gondolom, hogy ez a szakma egyben művészet is. Nem minden tanítható. Mindenkinek meg kell találni azokat a saját, individuális metódusokat, amelyekkel közel tud férkőzni a hallgatókhoz. Olyanokat, amelyekkel azt az információmennyiséget, amely szükséges, át tudja plántálni, és ami még fontosabb, meg tudja tanítani arra a hallgatókat, hogy ezzel az információmennyiséggel valahogyan ügyesen és okosan élni tudjanak.”

Pedagógusnapi és Díszoklevél-átadó Ünnepi Szenátusi Ülés (2024)

„A Pedagógusnap alkalmával Arany Katedra-díjakat is átadunk azoknak a kiváló oktatóinknak és dolgozóinknak, akik hosszú ideje kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

 Nagyon hálásak vagyunk nekik, és mindig példaként szolgálnak a többi oktató és az egyetem legkülönbözőbb területein dolgozó kiváló munkatársaink számára.” 

Majd dr. Miseta Attila a követlező gondolatokkal zárta beszédét: „Megbecsüléssel tekintünk vissza a briliáns tanárainkra és köszönettel azokra, akik megértették emberi érzéseinket. A kurikulum nagyon is szükséges nyersanyag, de a melegség az létfontosságú elem a fiatal növény számára, a gyermek lelkének. A kedvesség nem kerül semmibe, mégis nehéz folyamatosan alkalmazni, és bizony-bizony a szűkös anyagi feltételek nem feltétlenül segítik elő a jó közérzetet. Ugyanakkor bízunk abban, hogy az utánunk következő generáció már lépéseket tehet a kedvesség és az emberség terén is.”

Pedagógusnapi és Díszoklevél-átadó Ünnepi Szenátusi Ülés (2024)

 

Díjazottak és képgaléria itt!

 

A Pécsi Tudományegyetem Rektora a szervezeti egységek vezetőinek javaslatára magas színvonalú és lelkiismeretes munkájuk elismeréseképpen rektori dicséretben részesítette az alábbi munkatársakat. Oklevelet vehetett át: 

a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon

  • Seres Mária, tanulmányi osztályvezető
  • Velősy Anita, tanszéki ügyintéző

A Pécsi Tudományegyetem rektora Arany Katedra Díjat adományoz azoknak az általános iskolai és középiskolai pedagógusoknak, főiskolai és egyetemi oktatóknak, akik kiemelkedő oktató-nevelő munkát végeznek, és jelentős eredményeket érnek el a tehetséggondozás területén. Arany Katedra-díjban részesült:

a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karról

  • Pohárnok Melinda, adjunktus

Pedagógusnapi és Díszoklevél-átadó Ünnepi Szenátusi Ülés (2024)

A Pécsi Tudományegyetem idén először osztotta ki a jubiláló egykori hallgatóknak szánt kitűzőt, amelyet a Gerner Zsuzsanna, a PTE Tanárképző Központ főigazgatója adott át. Ez a kitűző több mint egy egyszerű tárgy; kimagasló eszmei értékkel bír, amely jelképezi a Pécsi Tudományegyetemhez, mint Alma Materhez való örökös és elválaszthatatlan kötődésüket.

Szimbolizálja az egyetem háláját az elhivatott, példaértékű és egész életen át tartó kimagasló szakmai tevékenységükért. 

Az eseményt Gerner Zsuzsanna Docens Asszony a következő gondolatokkal zárta: „A tudást és annak hasznosítását, alkalmazásának módjait, az erkölcsöt nem lehet genetikailag örökíteni. Ezek az emberi magatartás és cselekvés példáin keresztül örökíthetők át nemzedékről nemzedékre, apáról fiúra, mesterről tanítványra.

Az egymással egy időben együtt élő nemzedékeknek mindig is voltak feladatai és kötelességei egymással szemben. Az idősebb nemzedék fiatalabbakra irányuló egyik legfontosabb feladata és kötelessége mindmáig a tanítás és a nevelés.

A modern közgazdaságtan egyik alaptézise, hogy a gazdaság fejlődésének egyik alapvető eleme az emberi tőke. Az emberi tőke pedig meghatározóan függ az oktatás minőségétől.

Egyetlen oktatási rendszer minősége sem tudja túlszárnyalni a tanárai minőségét. 

A világon a legeredményesebben működő iskolai rendszerek sikerének titka abban rejlik, hogy egyrészt a megfelelő emberek válnak tanárrá, másrészt hatékony oktatókká képezik őket.”

Forrás: UnivPécs