Portfólió feltöltése, határidők a rendkívüli helyzetben

április

20.

Tisztelt Végzős Tanár szakos Hallgatók!

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a diplomadolgozat leadásáról kiadott tájékoztatást a tanári dolgozatokra és portfóliókra a következőkben egészítem ki Önöknek. A rendkívüli helyzetben minden tevékenységet elektronikusan kell megoldanunk.

záróvizsgára jelentkezés űrlapjának és oklevél adatlapjának kitöltése, leadása osztatlan tanárszakosok esetében március 23-ig megtörtént.

A Tanulmányi Osztály kizárólag ezen dokumentumokkal tudta elindítani azt a folyamatot, amelynek eredményeképpen Önök fel tudják tölteni szakdolgozatukat/portfóliójukat.
A szakdolgozat és a portfólió részét képezi a Felhasználási nyilatkozat és Plágiumnyilatkozat is. A Neptunban ezt az egy, mindent tartalmazó dokumentumot tudja feltölteni.

Tanári MA képzésben (nappali és levelező tagozaton):

A tanári MA képzés végzős hallgatóinak a témabejelentő lap leadási határideje és a tanári záróvizsga előjelentkezési határideje (elektronikusan, e-mailben) 2020. március 23. volt.
A tanári MA képzésben záróvizsga jelentkezési határideje (jelentkezési lap és oklevél adatlap elektronikus beküldésével) a Tanulmányi Osztályra: 2020.május 4.
Felhívom figyelmüket, hogy a témabejelentő nyomtatvány beküldése a záróvizsga feltétele a 2019/2020. tanév tavaszi szemeszteréhez tartozó, júniusi tanári záróvizsga időszakban.

Osztatlan szakpáros képzésben (nappali tagozaton): Az osztatlan szakpáros képzés végzős hallgatóinak a tanári záróvizsga előjelentkezési határideje (elektronikusan, e-mailben): 2020. március 23. volt.
Az osztatlan szakpáros képzésben (amennyiben a BTK valamely képzésén záróvizsgázik), a szakos záróvizsgára történő jelentkezés határideje (jelentkezési lap elektronikus leadásával, a Tanulmányi Osztályra: 2020. március 23. volt, a diszciplináris szakdolgozat feltöltésének a Neptun rendszerbe pedig 2020. április 10.

Az osztatlan szakpáros képzésben a tanári záróvizsgára történő jelentkezés elektronikus leadási határideje a Tanulmányi Osztályra: 2020. május 29.

Rövid ciklusú képzésben (levelező tagozaton): A rövid ciklusú levelező képzés végzős hallgatóinak záróvizsga előjelentkezési határideje: 2020.március 23. volt.
A rövid ciklusú levelező képzésben a tanári záróvizsgára történő jelentkezés elektronikusan leadott jelentkezési lappal és oklevél adatlappal a Tanulmányi Osztályra: 2020. május 29.

 

Feltöltési határidők:

Tanári MA képzésben szakdolgozatát és a portfólióját 2020. május 15-ig
Osztatlan és rövidciklusú levelezőképzésben pedig portfólióját 2020. június 5-ig kell feltölteniük.
A szakdolgozat /portfólió feltöltése a Hallgatói WEB-en, a Tanulmányok/Szakdolgozat, Szakdolgozat jelentkezés/ Szakdolgozat feltöltése menüponton történik.
Osztatlan szakpáros és rövid ciklusú képzésben a portfólió késedelmes leadására nincsen lehetőség! 2020. május 15. illetve június 5. után portfóliót nem lehet feltölteni.

Mivel az intézménylátogatási tilalom továbbra is áll Önökre, a szakdolgozatokat nem adhatják le személyesen. Kérjük, hogy postai úton se adják fel ezeket!
A dolgozatok/portfóliók értékelése szintén a Neptun felületén, illetve elektronikus formában lesz elérhető az Önök számára.
Akik már leadták papír alapon dolgozatukat, azokra csak az időben történő feltöltés kötelezettsége vonatkozik.

Tájékoztatom Önöket, hogy a szakdolgozathoz kapcsolódó eljárás levelemben nem érintett lépései továbbra is érvényben vannak. Részletek a mellékelt dokumentumban.

Kérjük a határidők pontos betartását!

Együttműködésüket és megértésüket köszönöm!

Pécs, 2020. április 20.

Huszárné Mánfai Mária
a Tanulmányi Osztály vezetője