PTE hallgatói felmérés a tanárképzésről

november

29.

hallgatóknak

 
Tisztelt Hallgató! Tisztelt Kolléga!

A Pécsi Tudományegyetemen évszázados hagyományokkal bír és az Egyetem képzési portfóliójában jelenleg is központi helyet foglal el a tanárképzés. Kiemelt feladatunknak tartjuk a régió tanárutánpótlásának biztosítását, a képzések tartalmi, szerkezeti megújítását és 21. századi hallgatói igényekhez történő illesztését. Célunk a tanárjelöltek tanterv szerinti előrehaladását támogatni, lemorzsolódásukat csökkenteni és megerősíteni őket abban, hogy jó hivatást választottak maguknak.

E célok elérése érdekében a PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatával közösen egy felmérést készítünk a PTE jelenleg tanárképzésben résztvevő hallgatóinak körében. Szeretnénk, ha megosztanák velünk a tanárképzés egyes elemeinek, azaz a szakos felkészítésnek, a pedagógiai-pszichológiai modulnak és a gyakorlatoknak a teljesítése során szerzett tapasztalataikat, a képzésükről alkotott véleményüket. 

Erre kérjük azokat a volt PTE-s hallgatókat is, akik az elmúlt három év során tettek tanári záróvizsgát intézményünkben. Ők immáron a köznevelésben vagy szakképzésben szerzett tapasztalatok alapján tudják megítélni a képzés során elsajátított ismereteik hasznosságát, a módszerek alkalmazhatóságát és tudnak nyilatkozni arról, hogy elégedettek-e a pályaválasztásukkal.  

A felmérés első lépésében egy kérdőív kitöltésére kérjük a PTE nappali és levelező munkarendű tanárképzéseinek volt és jelenlegi hallgatóit. 

KÉRDŐÍV

A kitöltés nagyjából 15 percet vesz igénybe. 

A fentiekben leírt célok elérésének érdekében előre is köszönjük, ha Ön is megosztja velünk a képzésével kapcsolatos véleményét és tapasztalatait 2023. december 10-én éjfélig. 

Forrás: PTE Tanárképző Központ