Publikációs felhívás | Trimarium. History and Literature of Central and Eastern European Countries 2/2023 (irodalom)

március

23.

általános

Felhívás (pdf)

A krakkói Irodalmi Intézet (Instytut Literatury) felhívást hirdet tanulmányok közlésére új tudományos negyedéves folyóirata, a Trimarium. History and Literature of Central and Eastern European Countries második számában. A folyóirat fő célja Közép- és Kelet-Európa különböző országai, köztük Csehország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Ukrajna és Magyarország történelmének és irodalmának bemutatása – különös tekintettel a 20. és 21. századra –, fenntartva a többi Trimarium-országra való kiterjesztés lehetőségét. A folyóirat a külföldi kutatóké helyett az említett országok tudósai nézőpontjának bemutatása tekinti feladatának. Az állandó történelmi és irodalmi rovatok mellett, melyekben egy-egy témához kapcsolódnak az írások, helyet kap Varia rovat, ahogyan publicisztikai is. A folyóirat a nemzetközi közönséget célozza meg, a tudományos igényesség mellett elköteleződve a régióval kapcsolatos ismeretek angol nyelvű olvasók körében történő terjesztése iránt is. Ennek érdekében a folyóirat nyomtatott változata angol nyelven jelenik meg, míg az elektronikus változat eredeti nyelven is elérhető lesz.

A második szám irodalmi rovata a két világháború közötti időszak legérdekesebb irodalmi jelenségeinek bemutatására törekszik. A lengyel irodalomban Bruno Schulz és Stanisław Ignacy Witkiewicz művei tűnnek különösen izgalmasnak. A közép- és kelet-európai országok prózája, költészete és drámairodalma tekintetében különösképpen a következő kérdéseket körüljáró témajavaslatok iránt érdeklődünk:

  • társadalmi igazságosság az irodalomban,
  • a társadalmi forradalom ábrázolása,
  • az avantgárd mint irodalmi áramlat jelentősége a korszakban a kialakulóban levő totalitárius/tekintélyuralmi rendszerekkel szemben,
  • az 1930-as években Közép- és Kelet-Európában végbemenő változások irodalmi szempontból.

Nem szeretnénk azonban a kérdéskör irodalomtudományi megközelítését ezekre a témákra korlátozni, nyitottak vagyunk arra, hogy az országuk két világháború közötti irodalmában jelen lévő egyéb áramlatokról vagy problémákról is többet megtudjanak.

Kérjük, kb. 15-20 oldalas (legfeljebb 40 000 karakter terjedelmű) cikkét a következő e-mail címekre továbbítsa: pawel.nowakowski@instytutliteratury.eu; magdalena.jankosz@instytutliteratury.eu 

Határidők

  • A tanulmány nyelve: magyar - a szerkesztők gondoskodnak az angol fordításról.
  • Absztraktok beküldési határideje (lehetőleg angolul, legfeljebb 500 szó terjedelemben)  - 2022.03.31.
  • A tanulmányok beküldési határideje - 2023.04.30.
  • Megjelenési dátum – 2023. június
  • Lektorálás: A tanulmányok kettős lektoráláson esnek át. A befogadást követő első lektorálás eredeti nyelven történik, míg a második lektorálás a szöveg angol fordítását értékeli.

A Trimarium kiadója: instytutliteratury.eu