Tájékoztatás - Az újonnan kiállításra kerülő oklevelekről

május

13.

Tisztelt egykori Hallgatóink!

A 101/2020. kormányrendelet szerint mindenki, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett (vagy tesz), mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól. Érthető módon óriási érdeklődés mutatkozott azon volt hallgatóink körében, akik csak nyelvvizsga hiányában nem jutottak hozzá okleveleikhez. Érthető az is, hogy sokan minél hamarabb szeretnék kézhez kapni a diplomáikat.

Ugyanakkor kevesen vannak tisztában azzal, hogy a PTE BTK-n bent rekedt diplomák száma megközelíti az 1600-at, és egy ilyen volumenű munka elvégzéséhez hosszabb időre van szükség. A Tanulmányi Osztály dolgozóinak létszáma nem lett nagyobb, a kollégáknak továbbra is el kell látniuk aktuális feladataikat, így odaadó igyekezetük mellett sem tudják egyszerre az összes oklevelet előkészíteni.

Fontos hír, hogy nem csupán oklevelek készülnek, de a hozzájuk tartozó több oldalas oklevélmellékletek, valamint az oklevelek angol nyelvű fordításai is.

Ezért kérem az Önök türelmét.

Önök úgy tudják segíteni a munkánkat, ha adataikat a megadottak szerint, pontosan töltik fel. Az első napok tapasztalatai azt mutatják, hogy többen vagy hiányos, vagy nem megfelelő dokumentumokat töltenek fel. Az ilyen hibák további levelezésekhez, majd újabb feltöltésekhez vezetnek – mindez felesleges terhet ró munkatársainkra. Kérem, olvassák el figyelmesen az oklevelek kiadására vonatkozó útmutatót.

Mivel az oklevél közokirat, nagyon pontos adategyeztetésre van szükség. Az oklevél kiállítása és a hallgatói jogviszony megszűnése között néha nagyon sok idő telt el. Az adatpontosság érdekében kérünk be a személyazonosításra szolgáló vagy korábbi végzettséget igazoló dokumentumokat (pl.: érettségi bizonyítvány, mesterképzések esetén alapképzéses oklevél), illetve az oklevélkiállítást meggyorsító dokumentumokat (pl.: záróvizsga igazolás), ha ezekkel Ön rendelkezik. Köszönjük, ha ezek feltöltésével segíti munkákat, és egyúttal saját magát is megkíméli a további ügyintézéstől.

Az újabb fejleményekről igyekszünk Önöket rendszeresen értesíteni a kari weboldalon – emiatt, ha lehet, mellőzzék az egyéni diplomák kiadására vonatkozó kérdéseket, mert ez is lassítja a munkánkat.

Szeretnénk, ha az új tanév megkezdése előtt minden érdekelthez eljutna az oklevele. A továbbítást postai úton tervezzük.

 

Wolosz Robert
tanulmányi és diákjóléti dékánhelyettes

Pécs, 2020. április 24.

 

Csatolt fájl