Tanévnyitó | Prof. Dr. Heidl György köszönti az elsőéves hallgatókat

szeptember

22.

Tisztelt Elsőéves Hallgatók!

Köszöntöm Önöket a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán. A Kar vezetése nevében is gratulálok a sikeres felvételi vizsgájukhoz, és köszönöm, hogy Karunkat választották. Ne feledjék, olyan intézménybe kaptak most belépőt, amely a képzéseit tekintve Egyetemünk legszínesebb kara, hiszen több mint 100 szakon tanulhatnak jelenleg a hallgatóink – alap- és mesterszakon, valamint a doktori képzések keretében.

A 2020-as év alapvető változásokat hozott mindannyiunk életébe. Nem csupán a mindennapjaink alakultak át, de az oktatás és a szakmai gondolkodás is új körülmények közé került. Emiatt köszönthetem Önöket most csak írott formában, és nem foghatunk kezet a tanévnyitó ünnepélyen. Engedjék meg, hogy e rendhagyó alkalomból két gondolatot osszak meg Önökkel.

Elsőként a tanévkezdés gyakorlatára vonatkozóan azt, hogy az Egyetem és a fenntartó minisztérium is jelenléti oktatást irányozott elő számunkra. Hangsúlyozom, hogy addig, amíg a járványhelyzet ezt nem teszi lehetetlenné, így is marad. Természetesen indokolt esetben lehetőségük van arra, hogy járványügyi okból az előadásokról és a szemináriumokról távol maradjanak. Ám ezt minden esetben egyeztetniük kell az adott kurzus oktatójával.

Öröm volt az őszi szemeszter indulásakor úgy belépni a BTK campusára, hogy az hallgatókkal és élettel telt meg, és hosszú hónapok után végre lehetőség volt a személyes találkozásokra is. Bízom benne, hogy a járványügyi szabályok körültekintő betartása mellett erre még jó darabig lehetőség lesz.

Az évkezdés technikájára vonatkozó gondolatok után szeretném jótanáccsal is ellátni Önöket. Fogadják ezt úgy, mint afféle útravalót egy kutatótól, aki hosszú ideje elkötelezett művelője egy adott tudományterületnek.

Az egyetem olyan hely, ahol a sokféle ismeret és tudás egymást erősíti, kiegészíti és rendszert alkot annak eredményként, hogy elmélyült kutatások folynak intézményi keretek között, és hogy oktatóink-kutatóink elhivatottak az általuk megszerzett tudás megosztásában. Ezt csakis az egyetem tudja biztosítani. A kutatást azonban végső soron a világra való rácsodálkozás és a kíváncsiság motiválja. A kíváncsiság és az érdeklődés legyen az a hajtóerő az Önök számára is, amelynek segítségével elindulhatnak ezen az úton. Kívánom, hogy legyen erejük és kitartásuk végig is menni rajta. Éljenek az egyetem biztosította lehetőségekkel, fordítsák javukra az itt felhalmozott tudást, váljanak jól felkészült értelmiségivé – bölcsésszé, tanárrá, a társadalomtudományok területén magasan képzett munkavállalóvá.

Egyetemi éveikhez, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon folyó tanulmányikhoz jó egészséget és sok sikert kívánok!

 

Prof. Dr. Heidl György

dékán

Pécsett, 2020. szeptember 7.