Társadalmi Felzárkózás és Szociális Gazdaság Kutatóközpont

Kutatóközpont neve angolul
Research Center for Social Inclusion and Social Economy
Kutatóközpont célja

A Kutatóközpont fő célja, hogy tevékenységével a szociális gazdasághoz kapcsolódó folyamatokat, kérdéseket és problémákat a fenntartható fejlődés és a társadalmi felzárkóztatás kontextusában a hazai és nemzetközi szakmai és tudományos szempontoknak egyaránt eleget téve állítsa a középpontba.

A Kutatóközpont a PTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiájában foglalt kiemelt kutatási irányok közül a komplex vidékfejlesztés, a foglalkoztatás, a társadalmi integrációs és dezintegrációs folyamatok, valamint az életminőség vizsgálata és a magyarságkép formálásának kérdéseihez egyaránt kapcsolódik.

A 21. században folyamatosan jelenlévő globális, regionális és lokális kihívásokkal összefüggésben, különös tekintettel a munkaerőpiaci, foglalkoztathatósági trendekre, szenzitivitás vizsgálatokra, kutatásaink különböző térökonometriai és mélyfúrásjellegű kvalitatív vizsgálati módszerekre alapozva célozzák a területi és időbeli folyamatok többváltozós indexálását. Új módszertani megközelítéseink lehetőséget biztosítanak a munkaerőpiaccal kapcsolatos nemzetközi területi különbségek, illetve hatótényezők feltárására is.

A kutató központ részletes, konkrét céljai közé tartozik

 • az említett vizsgálódási területeken történő szakmai és tudományos tevékenységek tervezése és kivitelezése társadalomtudományi-, humán kutatás-fejlesztési és innovációs együttműködések keretében;
 • a gazdaság és a társadalom igényeinek megfelelő új vizsgálati területek feltérképezése;
 • a k+f+i tevékenységek kínálatának szélesítéséhez, valamint a nemzetközi kapcsolatok építéséhez való hozzájárulás;
 • közép-kelet-európai és európai uniós összehasonlító vizsgálatokkal, új metodológiák átadásával, tananyagfejlesztéssel, szakmai konferenciák szervezésével és lebonyolításával, valamint publikációkkal való hozzájárulás az Egyetemen, illetve a Karon folyó szakmai és tudományos tevékenységekhez;
 • tanszékek, intézetek, karok és szervezeti egységeik, kutató központok, valamint külső szakmai közreműködők közti együttműködési hálózat kialakulásához történő hozzájárulás;
 • az egyetemi hallgatók számára gyakorlati, kutatási tapasztalatok biztosítása.

A Kutatóközpont feladata, hogy

 • az egyes társadalomtudományi-, humán kutatás-fejlesztési tevékenységek tervezéséhez és kivitelezéséhez megfelelő felkészültségű és számú humán erőforrást biztosítson elsősorban a PTE BTK és további karok, valamint civil és üzleti együttműködők humán potenciáljának hatékony alkalmazásával;
 • széles, differenciált szektorokat képviselő szereplők között alakítson ki szakmai és tudományos alapokon álló együttműködést;
 • felvállalja a tevékenységei során képződő tapasztalati-, illetve tudástőke egyetemi oktatás során való rendelkezésre bocsátását, elősegítve az oktatás gyakorlati és minőségi elvárásoknak megfelelő fejlesztését;
 • a hallgatóknak és az oktatóknak egyaránt gyakorlati tapasztalatok megszerzésének lehetőségét biztosítsa program és projekt keretek között;
 • a hazai és európai uniós támogatási programok figyelemmel kísérése alapján folyamatosan törekszik pályázati úton megszerezhető források egyetemi, kari, keretek közé történő bevonására, pályázati projektek megvalósítására, új kutatások érvényre juttatására, öregbítve ezzel a Kar és az Egyetem jó hírnevét.

 


Kutatóközpont honlapja
Research Center for Social Inclusion and Social Economy | Magyar nyelvű honlap
A kutatóközpont tagjai

Juhász Gábor

Dr. habil. Juhász Gábor PhD 
a kutatóközpont vezetője
(MTMT, ODT)

Tésits Róbert

Dr. habil. Tésits Róbert PhD
a kutatóközpont társvezetője
(MTMT, ODT)

Alpek B. Levente

Dr. Alpek B. Levente PhD
a kutatóközpont vezető-helyettese
(MTMT, ODT)

 

 • Bene Adrián, PhD 
 • Cserti-Csapó Tibor, PhD
 • Dózsa-Juhász Olívia BSc
 • Dózsa Zsófia Katalin MA
 • Fekete Szabolcs, PhD
 • Garai Péter, PhD
 • Horváth Veronika, PhD
 • Jónásné Szénási Katalin MA
 • Kia Goolesorkhi, PhD
 • László katalin MA
 • Molnár Dániel, PhD
 • Ölbey Claudia  MA
 • Szabó András MSc

A kutatóközpont legjelentősebb publikációi

Projektek

 • „Munkahelyi környezetben végzendő szociális tevékenységek fejlesztése – a vállalati szociálpolitika alkalmazásának hátterében álló fejlesztési igények, szükségletek vizsgálata hazai és nemzetközi vállalatok, vállalkozások körében”. PTE BTK Társadalmi Felzárkózás és Szociális Gazdaság Kutatóközpont – PTE KTK FLOW Menedzsment Kutató Csoport – HR-Rent Kft, Pécs, 2022
 • Lakhatási szegregáció kezelését, hátrányos helyzetű települések komplex felzárkózását, szolgáltatásfejlesztését, tartós munkanélküliek munkaerőpiaci esélyeinek növelését és a helyi gazdaságok fejlesztését célzó, EFOP pályázati projektek előkészítéséhez kapcsolódó kutatási és tervezési tevékenységek ellátása települési önkormányzatok és civil szervezetek megbízásából. PTE BTK Társadalmi Felzárkózás és Szociális Gazdaság Kutatóközpont – Human Exchange Alapítvány, Pécs 2018-2020
 • Hátrányos helyzetű, tartós munkanélküliek munkaerőpiaci esélyeinek növelését célzó, HEFOP és TÁMOP pályázati projektek előkészítéséhez kapcsolódó kutatási és tervezési tevékenységek ellátása települési önkormányzatok megbízásából. PTE BTK Társadalmi Felzárkózás és Szociális Gazdaság Kutatóközpont – Human Exchange Alapítvány, Pécs 2014-2018
 • „A szociális gazdaság kiépítésének és működésének feltételei és lehetőségei települési önkormányzatok esetében”. PTE BTK Társadalmi Felzárkózás és Szociális Gazdaság Kutatóközpont - Geresdlak Község Önkormányzata - Boda Község Önkormányzata - Human Exchange Alapítvány, 2016-2017
 • „Insects for Processing Hi Protein Products and Complementary Consumption”. Nemzetközi kutatási projekt. Simonyi Business and Economic Development Center, The Simonyi Summer Entrepreneurship Consulting Program – PTE BTK Társadalmi Felzárkózás és Szociális Gazdaság Kutatóközpont – Human Exchange Alapítvány, Pécs, 2014-2016        
 • „Youth Leadership Facilitation”. Nemzetközi kutatási projekt. Simonyi Businesss and Economic Development Center, The Simonyi Summer Entrepreneurship Consulting Program – PTE BTK Társadalmi Felzárkózás és Szociális Gazdaság Kutatóközpont – Human Exchange Alapítvány, Pécs, 2016

 

Publikációk

 • Gábor Juhász – Ákos Jarjabka – Katalin László (2024): Examination of factors influencing organizational and employee well-being. Absztrakt. In: 4th Ferenc Farkas International Scientific Conference: „Inspiring Change: Visions for the Future”: Abstract Book. 4. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia: „Inspiráló változások, jövőképek”: Absztraktkötet. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés és Szervezéstudományi Intézet, Pécs. p. 152-153.
 • Juhász Gábor: A szervezeti és a munkavállalói jólétet befolyásoló tényezők vizsgálata. Előadás. 4th Ferenc Farkas International Scientific Conference: „Inspiring Change: Visions for the Future”. 4. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia: „Inspiráló változások, jövőképek” University of Pécs Faculty of Business and Economics Department of Leadership and Organizational Sciences, Pécs, 7th – 8th June 2024
 • Tésits, R., Alpek, B. L., Hoványi, G., & Lendvai, T. (2022). A possible new direction for employment strategies in rural areas: Theoretical foundation for the assessment of employability. Eastern European Countryside, 27(1), 37-63. https://doi.org/10.12775/eec.2021.002 
 • Dr. Gábor Juhász – Dr. Dániel Molnár – Zsófia Dózsa: Examining the effectiveness of projects and programs aimed to the social inclusion of the disadvantaged population living in Hungary. In: Humán Innovációs Szemle. 2021/1. 4-11. p.
 • Dr. Gábor Juhász – Viktória Borda – Éva Vojtek: Designing strategy for the development of social / solidarity economy. In: Humán Innovációs Szemle. 2020/2. 4-18. p.
 • Dr. habil. Juhász Gábor, PhD: Humán szolgáltatók szervezet- és szolgáltatásfejlesztési igényeinek felmérése. Szakmai konferencia. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalmi Felzárkózás és Szociális Gazdaság Kutatóközpont, Pécs, 2020. 07. 20.
 • Dr. Juhász Gábor – Dózsa Zsófia: A szociális gazdaság kiépítésének lehetőségei Gilvánfán egy szakértői interjú alapján. In: Humán Innovációs Szemle. 2020/1. 22-31. p.
 • Dr. Gabor Juhasz: Social inclusion and social integration in practice. Szakmai konferencia. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalmi Felzárkózás és Szociális Gazdaság Kutatóközpont, Pécs, 2020. június 26.
 • Dr. Juhász G.: Gilvánfa szociális gazdaságfejlesztési stratégiájának tervezése. Human Exchange Alapítvány, Gilvánfa, Pécs, 2020.
 • Alpek, B. L., & Tésits, R. (2020). Measuring Regional Differences in Employability in Hungary. Applied Spatial Analysis and Policy, 13(2), 329-347. https://doi.org/10.1007/s12061-019-09306-6 
 • Borda Viktória – Vojtek Éva – Dr. Juhász Gábor: A közösségfejlesztés alkalmazásának jelentősége cigány származású célcsoportok esetében. In: Humán Innovációs Szemle. 2019/2. 49-79. p.
 • Dr. Gabor Juhasz: International migration and social integration of minorities in Europe. Summary of an international project. Szakmai konferencia. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalmi Felzárkózás és Szociális Gazdaság Kutatóközpont, Pécs, 2019. december 19.
 • Dr. habil. Juhász Gábor, PhD: Humán szolgáltatások fejlesztése hátrányos helyzetű térségekben. Projekt tapasztalatok. Szakmai konferencia. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalmi Felzárkózás és Szociális Gazdaság Kutatóközpont, Pécs, 2019. 09. 03.
 • Dr. Juhász G.: Ormánsági települések humán szolgáltatásfejlesztési igényeinek felmérése. Human Exchange Alapítvány, Felsőszentmárton, Vajszló, Pécs, 2019.
 • Dr. Juhász Gábor: Szociális gazdaság és civil szektor. In: Humán Innovációs Szemle. 2019/1.71-81. p.
 • Alpek, B. L., & Tésits, R. (2019). Measuring Regional Differences in Labour Market Sensitivity in Hungary. Applied Spatial Analysis and Policy, 12(1), 127-146. https://www.doi.org/10.1007/s12061-017-9237-3
 • Alpek, B. L., & Tésits, R. (2019). A foglalkoztathatóság mérési lehetőségei és térszerkezete Magyarországon. Területi Statisztika, 59(2), 164-187. https://doi.org/10.15196/TS590402 
 • Alpek, B. L., & Tésits, R. (2019). A foglalkoztathatóság térszerkezeti és települési dimenziói Magyarországon. Területi Statisztika, 59(4), 381-399. https://doi.org/10.15196/TS590402
 • Dr. habil. Juhász Gábor, PhD: „Felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Baranya megyében”. Szakmai konferencia. Baranya Megyei Önkormányzat (EFOP-1.6.3-17-2017-00007); Harkány, 2019. 01. 29.
 • Dr. Gabor Juhasz: Best Practices on Labour Market Integration in the framework of an international project. ”Professionalization of Social Work / Professzionalizáció a szociális munkában” című nemzetközi konferencia. Pécsi Tudományegyetem Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszéke, Pécs, 2018. október 11-12. 
 • Dr. habil. Juhász Gábor, PhD: Területfejlesztés és szociális gazdaság. A szociális és szociológiai képzések elmúlt 25 éve Pécsett. Nemzetközi konferencia absztrakt füzete. Pécs, 2017. április 6-7., 28-29. p.
 • Dr. habil. Juhász Gábor, PhD: Területfejlesztés és szociális gazdaság. A szociális és szociológiai képzések elmúlt 25 éve Pécsett. Nemzetközi konferencia előadás. Pécs, 2017. április 6-7.
 • Molnár Dániel – Dózsa Zsófia – Juhász Gábor: A Gilvánfán lakók körében végzett, szükséglet-és helyzetfeltárásra irányuló kérdőíves vizsgálat eredményei. In: Humán Innovációs Szemle. VI. évfolyam 2016/1-2. 29-46. p.
 • Molnár Dániel – Juhász Gábor: Szükségletfelmérés a geresdlaki időskorúak körében. In: Humán Innovációs Szemle. VI. évfolyam 2016/1-2. 62-80. p
 • Dr. Juhász Gábor: Hogyan használhatják ki lehetőségeiket a roma hallgatók szakmai és tudományos téren való előmenetelük, céljaik és tevékenységeik megvalósításához? „The possibilities for education and training especially for roma communities” című nemzetközi konferencia. Europe for Citizens Programme. Pécs, 2016. 11. 14.
 • Dr. Janos Fejes – Dr. Gabor Juhasz – Zsofia Dozsa: Insects for Processing Hi Protein Cosmetic Products and Complementary Consumption for Sportsmen. Simonyi Business and Economic Development Center, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Pécs, 2016.07.29.
 • Ildikó Zank – Dr. Gabor Juhasz: Youth Leadership Facilitation. An integration programme for international students at the Pécs University Faculty of Human Sciences. Simonyi Business and Economic Development Center, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Pécs, 2016.07.29.
 • Dr. Molnár Dániel – Dr. Juhász Gábor: Szükségletfelmérés a geresdlaki időskorúak körében. Human Exchange Alapítvány, Geresdlak, Pécs, 2016.
 • Molnár Dániel – Dózsa Zsófia – Juhász Gábor: A Gilvánfán lakók körében végzett, szükséglet- és helyzetfeltárásra irányuló kérdőíves vizsgálat eredményei. Human Exchange Alapítvány, Gilvánfa, Pécs, 2016.
 • Dr. Juhász Gábor: A szociális gazdaság szerepe és jelentősége a helyi társadalom és gazdaság fejlesztésében, valamint a térségi-területi felzárkózásban. Szentlőrinci Gazdanapok. Baranya Megyei Vállalkozói Központ, 2015.07.31.
 • Dózsa Zsófia – Juhász Gábor: Gondolatok és javaslatok a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció humán fejlesztéseket érintő kérdéseihez. In: Humán Innovációs Szemle. V. évfolyam 2014/1-2. 92-123. p.
 • Dr. Antalóczy Péter - Dr. Bertalan Péter - Dr. Birher Nándor - Boros István - Boros István, ifj. - Dr. Czakó Kálmán - Dr. Erdei Gábor - Dr. Homicskó Árpád - Dr. Juhász Gábor - Kovács Mónika - Kovátsné Vörös Ágnes - Mandák Csaba - Dr. Veress Gábor: Tanulmányok az ESZA-típusú programok hatékonyságáról, a roma lakosság vonatkozásában. Advocata Kft., 2014. 478 p.
 • Dr. Juhász G.: Roma információs csatornák feltérképezése kérdőíves felmérése, elemzés. Kérdőíves kutatás a romák felé irányuló programok hatékonyságának vizsgálatában. In: Dr. Antalóczy Péter - Dr. Bertalan Péter - Dr. Birher Nándor - Boros István - Boros István, ifj. - Dr. Czakó Kálmán - Dr. Erdei Gábor - Dr. Homicskó Árpád - Dr. Juhász Gábor - Kovács Mónika - Kovátsné Vörös Ágnes - Mandák Csaba - Dr. Veress Gábor: Tanulmányok az ESZA-típusú programok hatékonyságáról, a roma lakosság vonatkozásában. Advocata Kft., 2014. p. 122-175.
 • Alpek, B. L., & Tésits, R. (2014). A munkaerőpiaci szenzitivitás. Területi Statisztika, 54(4), 333-359. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2014/04/ts2014_04_03.pdf
 • Albert J. – Antalóczy P. – Baráth A. – Bertalan P. – Birher N. – Bogács E. – Boros I. – Czakó K. – Czilik I. – Csikós L. – Glázer A. – Győri P. – Homicskó Á. – Hevesi J. – Juhász G. – Kincsei A. – Rixer Á. – Veress G.: A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése I. – VI. (Szerk.: Birher N. – Boros I.) Patrocinium Kiadó, Bp., 2013. 496. p.
 • Dr. habil. Juhász Gábor, PhD: A szociális gazdaság szerepe és jelentősége a helyi társadalom és gazdaság fejlesztésében, valamint a térségi-területi felzárkózásban. Felelő(s) közösségek. A komplex vidékfejlesztés és a társadalmi integráció új kihívásai.  Response-able Communities. Recent Challenges in Regional Development and Social Reintegration.  Összefoglalók (Abstracts). Nemzetközi konferencia. Pécs, 2013. május 22-24. Pécsi Tudományegyetem. 37-38. p.
 • Dr. Juhász G.: A felzárkóztatás politika, mint integrált, komplex szakpolitika kialakításának szempontjai. In: Albert J. – Antalóczy P. – Baráth A. – Bertalan P. – Birher N. – Bogács E. – Boros I. – Czakó K. – Czilik I. – Csikós L.– Glázer A. – Győri P. – Homicskó Á. – Hevesi J. – Juhász G. – Kincsei A. – Rixer Á. – Veress G.: A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése IV. Indikátorrendszer (Szerk.: Birher N. – Boros I.) Patrocinium Kiadó, Bp., 2013. p. 224-235.
 • Dr. Juhász G.: A helyi és szociális gazdaság szerepe és jelentősége a térségi-területi felzárkózásban. „Pécs és kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás” (TÁMOP – 1.4.5-12/1-2012-0008) című projekt nyitórendezvénye. PTE Tudásközpont, Pécs. 2013. március 07.
 • Dr. Juhász G.: Fogyatékkal élők felzárkóztatása, valamint a fogyatékkal élő személyt gondozók társadalmi és munkaerőpiaci integrációja. In: Albert J. – Antalóczy P. – Baráth A. – Bertalan P. – Birher N. – Bogács E. – Boros I. – Czakó K. – Czilik I. – Csikós L.– Glázer A. – Győri P. – Homicskó Á. – Hevesi J. – Juhász G. – Kincsei A. – Rixer Á. – Veress G.: A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése IV. Indikátorrendszer (Szerk.: Birher N. – Boros I.) Patrocinium Kiadó, Bp., 2013. p. 81-223.
 • Dr. Juhász Gábor: A szociális gazdaság szerepe és jelentősége a helyi társadalom és gazdaság fejlesztésében, valamint a térségi-területi felzárkózásban. Felelő(s) közösségek. A komplex vidékfejlesztés és a társadalmi integráció új kihívásai.  Response-able Communities. Recent Challenges in Regional Development and Social Reintegration. Nemzetközi konferencia. Pécs, 2013. május 22-24. Pécsi Tudományegyetem.

A kutatóközpont külső kapcsolatai
 • Baranya Megyei Önkormányzat
 • Baranya Megyei Vállalkozói Központ
 • Csányoszró Község Önkormányzata
 • Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége
 • European Neighbours (Ausztria, Graz)
 • Felsőszentmárton Községi Önkormányzat
 • Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
 • Geresdlak Önkormányzata
 • Gilvánfa Önkormányzata
 • HR-Rent Kft
 • Human Exchange Alapítvány
 • Pécs MJV Önkormányzata
 • Prohuman Kft
 • PTE KTK VSZI FLOW Management Kutatócsoport
 • PPKE BTK
 • Simonyi Business and Economic Development Center, The Simonyi Summer Entrepreneurship Consulting Program
 • Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
 • Vajszló Nagyközség Önkormányzata

A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége

A kutatóközpont által képviselt fejlesztési projektekben való hallgatói részvétel (önkéntes, gyakornok) folyamatos biztosítása, ehhez kapcsolódóan szakdolgozati felkészítés, TDK dolgozatokhoz kapcsolódó konzultáció, hallgatói konferencia szereplések támogatása egyaránt biztosított.