Igazságügyi régészet – meghosszabbított jelentkezési határidő

július

20.

Igazságügyi régészet szakirányú továbbképzési szak – meghosszabbított jelentkezési határidővel!
 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az állami tulajdonban lévő régészeti korú kulturális javak illegális feltárása, eltulajdonítása, kereskedelme megakadályozása érdekében magas szintű felkészültséggel rendelkeznek a régészettudomány, rendészettudomány, kriminalisztika, kriminológia, igazságügyi szakértés, valamint a közigazgatás és büntető eljárásjog általános ismeretanyagából.

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 31. 

További információ:

 https://btk.pte.hu/hu/igazsagugyi-regeszet-szakiranyu-tovabbkepzesi-szak