Ismét remekeltek hallgatóink a 35. OTDK szekcióiban

április

27.

2021. április 21. és 24. között újabb három online szekcióban mérethették meg tudásukat a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának TDK-zó hallgatói. Ismét remek eredményeket – helyezéseket és különdíjakat – nyertek el.

Korábban hírt adtunk arról, hogy a 2021. április 14-16. között a Miskolci Egyetemen zajló Humán, valamint a Budapesti Metropolitan Egyetemen tartott Társadalomtudományi Szekciókban kiváló eredményeket értek el hallgatóink.

            Az elmúlt héten további három szekcióban folytatódott a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia jelentette tudományos megmérettetés. A Nyíregyházi Egyetem adott otthont a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi, valamint a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciónak, melyben összesen 27 hallgatónk indult. A Közgazdaságtudományi Szekció pedig a Soproni Egyetemen került megrendezésre.

Ez alkalommal a következő eredmények születtek:

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció:

2. helyezés:

 • Gáspár Baksa Gergely: A segítség a véredben van! A plazma- és véradással kapcsolatos attitűdök vizsgálata - Alkalmazott pszichológia III. tagozat Témavazető: Dr. Gyuris Petra, egyetemi adjunktus
 • Őry Fanni: A lumbális görbület hatása a női test esztétikai megítélésére - Általános lélektan I. tagozat Témavezető: Dr. habil. Meskó Norbert, egyetemi docens
 • Gergelics Noémi, Orbán Rebeka: Cyberbullying a társas kognitív kompetenciák függvényében – Fejlődéslélektan tagozat Témavezető: Arató Nikolett, egyetemi tanársegéd

3. helyezés:

 • Basler Julia: A szociális szorongás kapcsolata a különböző érzelmeket kifejező arcok felismerésével vizuális kereséses paradigmában - Alkalmazott pszichológia II. tagozat Témavezető: Dr. Zsidó András Norbert (egyetemi adjunktus)
 • Boda Kamilla, Topa Kristóf: A városi környezet esztétikája és hangulata: a globális vizuális tényezők szerepe - Alkalmazott pszichológia III. tagozat Témavezető: Dr. Csathó Árpád, egyetemi docens, intézetigazgató
 • Bali Cintia: Interaktív mesekönyvek vizsgálata a multimédiás tanulással összefüggésben - Általános lélektan II. tagozat Témavezető: Dr. Zsidó András Norbert, egyetemi adjunktus
 • Lukácsi Tünde: A szégyen közvetítő szerepe az érvénytelenítő szülői környezet és a borderline személyiségszerveződés között - Fejlődéslélektan tagozat Témavezető: Dr. Pohárnok Melinda, egyetemi adjunktus
 • Rayman Judit: Magyarországon előforduló legális és illegális szerek reprezentációi, használóinak társadalmi megítélései - Szociálpszichológia II. tagozat Témavezető: Serdült Sára, egyetemi tanársegéd

Különdíj:

 • Kemény Viktor Márton: „Az improvizáció lélektana” Az improvizációs attitűd és az autotelikus személyiség kapcsolatának vizsgálata kevert módszerekkel - Személyiséglélektan II. tagozat Témavezető: Bandi Szabolcs, tudományos segédmunkatárs
 • Paczur Hanna: Gondolkodj térben! A téri képességek fejlődésének és fejlesztésének perspektívái - Pedagógiai pszichológia tagozat Témavezetők: Dr. Varró-Horváth Diána, egyetemi adjunktus; Dr. Bernáth László, egyetemi tanár
 • Major Tünde Kármen: A Gordon-módszer hatékonyságának vizsgálata az óvodában kvalitatív módszerekkel – Neveléselmélet tagozat Témavezető: Dr. Boronkai Dóra, egyetemi docens, tanszékvezető, intézetigazgató
 • Járdaházi Evelyn: Ketten együtt: a szülő-gyermek kapcsolat az elsődleges gondozó oldaláról – Fejlődéslélektan tagozat Témavezető: Dr. Varró-Horváth Diána Ágnes, egyetemi adjunktus
 • Fehér Adrián, Mester Patrik Péter: A sötét személyiségvonások, valamint a jutalomérzékenység és az ártalomkerülés hatása a csoportközi együttműködésre - Alkalmazott pszichológia II. tagozat Témavezető: Dr. Putz Ádám, egyetemi adjunktus

Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció:

Különdíj:

 • Bruszt Míra Tünde – Sütő Ramóna: Tanít-e a társasjáték? Varázsmesék interpretációja a proppi mesetipológia tükrében. – Az irodalom és a dráma tantárgy-pedagógiája tagozat Témavezető: Dr. Beck Zoltán, egyetemi adjunktus
 • Bába Viktória: A célnyelvi kultúra integrálásának lehetőségei a nyelvfejlesztésbe: Francia és spanyol nyelvkönyvek és online nyelvoktató anyagok tartalmi és módszertani elemzése. – Idegen nyelvek tantárgy-pedagógiája II. tagozat Témavezető: Dr. Berkics Erika, egyetemi adjunktus

Közgazdaságtudományi Szekció:

Különdíj:

 • Tislér Ádám: "Nem minden „zöld”, ami annak látszik” – Hogyan tévesztik meg környezettudatos fogyasztóikat a vállalatok – Fenntartható fejlődés – fenntartható fogyasztás tagozat Témavezető: Dr. Glied Viktor, egyetemi adjunktus

A 35. OTDK-ra összességében 74 hallgatónk, 70 pályamunkával nevezett. Első helyezést 4 dolgozat, második helyezést 11, harmadik helyezést 10, különdíjat pedig 12 pályamű nyert el.

A kimagasló tudományos diákköri eredményeken túl öröm és megtiszteltetés Karunk számára, hogy a 2023-ban esedékes 36. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciónak mi adhatunk otthont.

Köszönjük Böhm Gábornak, a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnökének, és valamennyi munkatársának, továbbá az intézeti, tanszéki TDK-felelősöknek a szervezésben végzett munkáját!

Szívből gratulálunk a résztvevőknek és a témavezetőiknek! További eredményes munkát kívánunk nekik!

(Alábbiakban található egy összegzés, amely a 35. OTDK PTE BTK-s helyezettjeit és különdíjasait tünteti fel.)