Jelentkezz rövid ciklusú tanárképzésre!

január

30.

általános

Azok akik már rendelkeznek valamilyen tanári oklevéllel, vagy diszciplináris egyetemi vagy mester oklevéllel, valamint alapképzésben szerzett diplomával, szintén nyitott ez a lehetőség, ők az osztott rendszer rövid ciklusú, egyszakos képzéseire is jelentkezhetnek.

 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
a rövid ciklusú tanári mesterszakkal kapcsolatban


Elfogytak az állami féléveim, jelentkezhetek államilag támogatott képzésre?

Igen! 

A Nemzeti Felsőoktatásról szóló törvény 2022. végén úgy egészült ki, hogy a támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni az eddigi igénybe vett félévek számát

 • a nem tanári osztatlan vagy mesterképzési szakkal párhuzamos képzésben
 • a nem tanári osztatlan vagy mesterképzési szakot követően felvett tanári mesterszakon
 • valamint a 3 féléves tanári mesterszakon

A kedvezményre való jogosultság független attól, hogy a jelentkezőnek a korábbi felsőfokú tanulmányai alapján rendelkezésre áll-e még támogatási idő.

Ez mit is jelent?
Azt, hogy a szóban forgó tanárképzésen állami ösztöndíjas finanszírozási formában folytathatják tanulmányaikat azok is, akik korábbi tanulmányaik miatt már igénybe vették vagy meg is haladták a számukra biztosított teljes állami ösztöndíjas támogatási időt.

BA végzettséggel rendelkezem, jelentkezhetek erre a képzésre? 

Igen, jelenleg 3 esetben van lehetőség alapképzés elvégzése után jelentkezni a rövid ciklusú tanárképzéseinkre:

- Német és nemzetiségi német nyelv és irodalom alapképzési/főiskolai okleveled van felvételt nyerhetsz 2 féléves német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára képzésre.
- Horvát szakirányú szlavisztika alapképzéssel 3 féléves horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanárára lehet jelentkezni
- Romológia alapképzéssel pedig 3 féléves romológiatanár képzésre van lehetőség jelentkezni.

Sok helyen olvastam 2 féléves, 3, valamint 4 féléves képzésről. Akkor most melyiket kell választanom?

Karunkon a 2 és 3 féléves képzési idejű tanári mesterképzések érhetők el. A fentiekben felsoroltakon kívül a 2 féléves képzésre azok jelentkezhetnek, akik a főiskolai szintű tanári végzettségüket szeretnék egyetemi szintűre emelni, valamint, akik a tanári mesterképzésnek megfelelő diszciplináris mesterképzéssel rendelkeznek (pl. anglisztika mesterképzéssel angol nyelv és kultúra tanára képzésre lehet jelentkezni)

Bármelyik 3 féléves képzésre pedig tanári/tanítói diplomával rendelkezők jelentkezhetnek, újabb tanári végzettség megszerzése érdekében. A nyelvi tanáriképzések esetében a felvétel feltétele egy felsőfokú, komplex államilag elismert nyelvvizsga a célnyelvből, kivéve a romológiatanára képzést, ahol komplex középfokú nyelvvizsga a követelmény.

Mely egyszakos tanári képzések indulnak 2024-ben?
 • Angol nyelv és kultúra tanára
 • Etikatanár
 • Filozófiatanár
 • Francia nyelv és kultúra tanára
 • Hon- és népismerettanár
 • Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
 • Könyvtárostanár
 • Latin nyelv és kultúra tanára
 • Magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 • Magyar mint idegen nyelv tanára
 • Mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár
 • Német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
 • Német nyelv és kultúra tanára
 • Olasz nyelv és kultúra tanára
 • Orosz nyelv és kultúra tanára
 • Pedagógiatanár
 • Romológiatanár
 • Történelemtanár
 • Francia nyelv és kultúra szaktanára
 • Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra szaktanára
 • Latin nyelv és kultúra szaktanára
 • Magyar nyelv és irodalom szakos szaktanár
 • Német nyelv és kultúra szaktanára
 • Olasz  nyelv és kultúra szaktanára
 • Orosz nyelv és kultúra szaktanára
 • Történelem szaktanár
Részt kell vennem valamilyen felvételi meghallgatáson?

Igen, várhatóan június végén lesz személyes felvételi vizsga, aminek a része egy motivációs beszélgetés, valamint egy szaktárgyi vizsga, melyekhez honlapunkon lehet megtekinteni a felkészülési segédletet. Valamint egy alkalmassági résszel is kiegészül a meghallgatás azoknak az esetében, akik nem rendelkeznek pedagógusi végzettséggel.

RÉSZLETES KÉPZÉSLEÍRÁS

Amennyiben további kérdésed van keresd felvételi referensünket a btkfelvi@pte.hu-n!