Kari siker a Magyar Tudományos Akadémia Közoktatás-fejlesztési Pályázatán

augusztus

24.

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) a közoktatás fejlesztését segítő pályázatot hirdetett immáron a harmadik körben. A felhívásra olyan kutatócsoportok jelentkezését várták, amelyek munkája a nevelés és az oktatás fejlesztésének új tudományos eredményekkel való megalapozására, valamint a tudásátadás és az értékközvetítés pedagógiai szemléletének és módszereinek megújítására irányul. A négyéves támogatást elnyerő kutatócsoportok között szerepel a Steklács János egyetemi tanár vezette, az olvasástanítás fejlesztésére irányuló program is.

A tudományosan megalapozott oktatásfejlesztést szem előtt tartó akadémiai pályázat egyik elsődleges támogatási szempontja volt az oktatásban a nemzetközi felmérések által is jelzett problémák feltárására, ill. a megoldásukat segítő gyakorlatok és módszerek kidolgozására irányuló kutatások elősegítése. A felhívásra 2022 májusáig 14 pályázat érkezett, melyek közül a Bíráló bizottság 7 pályázat támogatását javasolta az MTA-nak.

A nyertes pályázatok között szerepel a Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék vezetője, prof. dr. Steklács János által koordinált kutatócsoport pályamunkája is, mely az „Olvasási fluencia, szövegértési képességek és az alsó tagozatos olvasástanítás fejlesztése” címet viseli. Mint az az MTA összefoglalójában is szerepel:

„A kutatócsoport tagjainak meggyőződése szerint a hazai oktatás területén is a rendszer korszerűbbé, hatékonyabbá tételét segíti, ha az olvasáskutatás eredményeit integrálni tudjuk az osztálytermi gyakorlatba. A kutatási projekt első lépéseként a hazai terminológia kialakítását, pontosítását tűzték ki célul, ezt követően a fluencia, az olvasási stratégiák, szövegértési képességek vizsgálata, fejlesztésének tapasztalatai, vizsgálata kerül a kutatásuk fókuszába. Ezen a hármas prioritáson túl pedig számos alprojekt keretében vizsgálnak olyan tényezőket, amelyek segítségével új szempontokkal, új eredményekkel tudnak reményeik szerint hozzájárulni a kisgyermekkori és kisiskoláskori olvasási képességek hatékonyabb kialakításához, fejlesztéséhez, ezáltal a magyar oktatási rendszer eredményességének előmozdításához.”

Az elnyert támogatáshoz ezúton is gratulálunk! A kutatócsoport vezetőjének és valamennyi tagjának sikeres és eredményes négy évet kívánunk!

Forrás, fotó: mta.hu