Konferencia | V. Kommunikáció és nyelv konferencia

október

26.

esemény

Az eszéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék 2023-ban ötödik alkalommal szervezi meg a Kommunikáció és Nyelv című nemzetközi szakmai és tudományos konferenciát, amelyen kezdetektől fogva kiemelt jelentőséggel bír a fordítástudomány témaköre. A tanszék oktatóinak köszönhetően – akik közül többen is aktívan foglalkoznak a fordítás különféle területeivel – termékeny együttműködés alakult ki a budapesti székhelyű Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodával. A közös konferencia célja, hogy a fordítástudományt érintő legaktuálisabb elméleti és gyakorlati eredményeket közvetítse, s a kihívásokra olyan megoldási lehetőségeket is kínáljon, amelyek a nyelvi közvetítésben résztvevő szakemberek munkáját, továbbá a leendő kollégák képzését érintik.

Az alábbi témákhoz kapcsolódóan várjuk a munkacímeket:

  • a fordításban és tolmácsolásban alkalmazott új technológiák
  • jog és nyelv a digitalizáció korában
  • változások a jogi terminológiában (kihívások és javaslatok)
  • a (táv)tolmácsolás (a tolmácsolás minden fajtája és azok a kihívások)
  • multikulturalitás a fordításban
  • az innovációk okozta terminológiai kérdések
  • a tudományos szövegek fordítása
  • a fordítás oktatása és a fordítás az oktatásban

A hallgatói szekcióban a hallgatók és a doktoranduszok mentoraikkal közösen (vagy önállóan) adnak elő.

A részvételi díj: előadóknak 50 EUR, hallgatóknak 30 EUR.
A díj magában foglalja a kétnapos konferencia költségeit, illetve a minősített tanulmánykötet megjelentetését.

Az előadók étkezési és szállásköltségét a konferencia alatt a szervezők biztosítják, az útiköltségről mindenki önállóan gondoskodik.

A konferencia keretén belül könyvbemutatóra, kiállításra, kerekasztal-beszélgetésre és egyéb tudományos-szakmai tevékenységre is sor kerül.

A konferencia anyagát kötetben jelentetjük meg, ezért tisztelettel kérik a résztvevőket, hogy munkáikat az infócsomaggal utólag kiküldött útmutató alapján elkészítve juttassák el legkésőbb 2024. március 31-ig az analehocki@gmail.com és szotak.szilvia@offi.hu címre.

 

A mellékelt jelentkezési lapot is ezekre a címekre várják legkésőbb november 15-ig.

A konferencia meghívója INNEN tölthető le.