Magyar História sorozat - Beszámoló könyvbemutatóról

február

17.

Font Márta–Sudár Balázs: Honfoglalás és államalapítás (9–10. század). A törzsszövetségtől a keresztény királyságig
Font Márta: Az Árpád-ház évszázadai (1038–1301). Az első szent királytól az utolsó aranyágacskáig
Szende László: A késő középkori nagyhatalom (1301–1526). A vegyesházi királyok Magyarországa

 Magyar História sorozat - Beszámoló a könyvbemutatóról

A Kossuth Kiadó Magyar História című, idén útjára indított hétkötetes könyv- és bookazine-sorozatának szerkesztőjeként nagy örömmel és izgalommal tettem eleget a PTE BTK Középkori és Koraújkori Tanszéke meghívásának, hogy a sorozat eddig megjelent három kötetének szerzőivel beszélgetve beavassuk az érdeklődőket az újszerű kiadvány szakmai és műhelytitkaiba.

A BTK Kari Tanácstermében megrendezett eseményen a szerzők közül dr. Font Márta, a PTE BTK középkortörténész oktatója és dr. Szende László, a Magyar Nemzeti Múzeum főosztályvezetője tudott részt venni – dr. Sudár Balázst, a Történettudományi Intézet Magyar Őstörténet Témacsoportjának vezetőjét ezúttal sajnos nélkülöznünk kellett. Az eseménynek külön rangot adott, hogy a megjelenteket dr. Wolosz Róbert, a Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettese köszöntötte.

A beszélgetés során elhangzott jó pár olyan mozzanat, amelyek újdonságot jelentenek a magyar történelemmel foglalkozó korábbi ismeretterjesztő kiadványokhoz képest. A Kossuth Kiadó a középiskolás–egyetemista korosztályt megszólító, szakmailag minden tekintetben hiteles, ugyanakkor olvasmányos, könnyen befogadható egységekre tagolt kiadványa a történelemtanárok számára is kínál újdonságokat és érdekességeket. A 144 oldalas, magazinszerű kötetekben (amelynek létezik kemény fedeles, könyvszerű változata is) a nagyjából 200 illusztráció (köztük Boldog Zoltán rajzai), 20 térkép (Nagy Béla munkái), lábjegyzetek, forrásidézetek és idővonalak mellett számos izgalmas részkérdést felvillantó önálló keretes egység, valamint 8–10 infografika is helyet kapott (ezeket Eperjessy László tördelő-grafikus, a sorozat látványvilágának megalkotója készítette).

Az érdeklődők betekinthettek a sorozat készítésének műhelytitkaiba, ugyanis a szerzők a kiemelendő tudományos újdonságok mellett meséltek az alkotóként megélt kihívásokról is.

A bemutató végén a közönség is bekapcsolódhatott a beszélgetésbe. Rendkívüli örömmel hallgattam a jórészt történészekből és oktatókból álló érdeklődők azon felvetését, hogy jó lenne, ha ez a sorozat minden történelemtanárhoz, illetve tanárszakos történész hallgatóhoz eljutna. Megtisztelő volt, hogy Dékánhelyettes úr is elismerését fejezte ki a kiadványok tartalmát és formai kivitelét illetően.

Hálásan köszönöm a Kiadó nevében a mostani lehetőséget, s tavasszal – élve Dékánhelyettes úr szíves invitálásával – visszatérünk Pécsre, hogy az egyetem oktatói és hallgatói közül minél többen megismerhessék az addigra újabb kötettel kiegészülő sorozatot. Addig is, lapozzanak bele a Magyar História sorozat első három kötetébe a Tudásközpontban és a BTK-TTK Kari könyvtárban!

Viszontlátásra 2020-ban!

Medgyesy Zsófia
sorozatszerkesztő