Megjelent a Nexus második száma

május

07.

A 2021-es év meglepő fordulatot és nem várt átalakulást hozott egyetemünk életébe. Az elmúlt időszak sokunk számára kihívásokkal teli élethelyzeteket teremtett mind a személyes életünkben, mind a munkahelyi környezetünkben. Akarva akaratlanul kifejlesztettük magunkban a reziliencia képességét. Azt a reaktív, rugalmasan ellenálló képességet, amely lehetővé teszi a sikeres alkalmazkodást a kihívást jelentő, erőteljes és sokkszerű körülmények esetén is.

Heidl dékán úr a februári összoktatói értekezleten hangsúlyozta a Kar egységének fontosságát, melynek megtartásáért ő maga is küzdeni fog. A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar közérdekű folyóirata, a Nexus nevéhez hűen összekötő kapocs kíván lenni a Kar intézetei, tanszékei és kutatóközpontjai között. A Kar egységéhez az egymás munkáinak, eredményeinek megismerésén, az együttműködésen, valamint az együttgondolkodáson keresztül vezet az út. A Nexus ezt a közösségi erőt képviseli. Érzésem szerint pedig erre most mindennél nagyobb szükségünk van.

A cikkek külön-külön is letölthetők pdf formátumban az OJS felületéről!

A második szám tartalma – mely főképp a 2020/2021-es őszi szemeszter kari eseményeiről számol be – is ezt az egységre törekvő rendezőelvet követi. Kiemelt helyen tudósítunk a Néprajz – Kulturális Antropológiai Tanszék 30. évfordulójáról, mely írás Nagy Zoltán tollából származik. A tanszék életéről készült virtuális fotókiállítás is itt, a Nexusban látható elsőként. A képek történeti perspektívából, 30 év távlatából mutatják be a tanszék hangulatát, a közösség összetartó erejét, mely a tudomány mellett a humanista ethoszt is fontosnak tekinti. Az Életutak – tudományterületek rovatunk Font Márta, Barics Ernő és Bene Krisztián kutatói-oktatói és tudományszervezői munkáját mutatja be, akiknek szellemi műhelyteremtő tevékenysége meghatározó a Kar életében. Huszárné Mánfai Máriával nyugdíjba vonulása alkalmából beszélgettünk. Hallgatóközpontú, lelkiismeretes, odaadó és elkötelezett munkája sokunk számára példaértékű. A Tanulmányi Osztály vezetését Seress Mária vette át tőle.

A Nexus kiemelt feladatai közé tartozik a tudományos hírek, közérdekű információk, rendezvények, konferenciák, előadások és pályázatok bemutatása is. Mindemellett olvasóink hallgatóink és oktatóink szakmai előrehaladásáról is tájékozódhatnak (PhD-hírek, habilitációk, kinevezések). A Kar kötelékébe belépő kollégaként Bécsi Zsófia mutatkozik be. Új rovatként pedig Karunk mindennapi életének bemutatását célozza két interjú: Kiss Bernadett adminisztrátor kolléganővel és Glázer Bálint korábbi HÖK elnökkel. A Kaleidoszkóp című rovatunk a sokszínű intézeti és tanszéki tudományos tevékenységekről ad hírt.

Vendégszerkesztőként csatlakozott a szerkesztőség csapatához Kuglics Sarolta kommunikációés médiatudomány szakos hallgató, a Pécsi Egyetemisták Magazinjának egyik szerkesztője, és Mettler Alexandra magyar szakos végzős hallgató. Mindketten aktívan, lelkesen és kreatívan járultak hozzá ezen szám létrejöttéhez. Lektorálási tevékenységeken kívül Sarolta fiatal bölcsészhallgató művészekkel készített interjúkat, és új rovatot alkotott Kreatív sorok címmel, ezáltal is hangot és teret adva tehetséges hallgatóink munkáinak. Alexandra szintén részt vett a lektorálási munkálatokban, és a Könyvajánlót is ő szerkesztette tartalmas és színes ajánlókkal kiegészítve. Munkájukat hálásan köszönöm!

Jelen számot két tudománynépszerűsítő recenzió zárja. B. Kovács Péter osztatlan magyar-történelem tanárszakos hallgató Font Márta és Barabás Gábor Coloman, King of Galicia and Duke of Slavonia (1208-1241): Medieval Central Europe and Hungarian Power. (Series: Beyond Medieval Europe) című közös könyvéről írt ismertetőt. Áder Éva, az ELTE doktoranduszhallgatója pedig Maksa Gyula és Vincze Ferenc 2020-as kiadású Képregénykultúrák, műfajok, gyakorlatok című kötetét mutatta be.

Ahogy a tartalomjegyzékből is látható, a Nexus második számának tartalma az elsőhöz hasonlóan igen gazdag. Külön köszönettel tartozom ezért az intézeti kapcsolattartó kollégáknak a kitartó és értékes együttműködésükért, a szerkesztőségi munkatársaknak pedig a csapatszellemükért.

Szeretettel ajánljuk az olvasók figyelmébe a Nexus folyóirat második számát!

Szélpál Lívia

A cikkek külön-külön is letölthetők pdf formátumban az OJS felületéről!