Nevet változtat a Bölcsészettudományi Kar

május

07.

A PTE Szenátusának döntése értelmében Karunkat 2020. augusztus 1-jétől Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karnak hívják. A névváltoztatás így még inkább ráirányítja a figyelmet arra, hogy a bölcsészettudományi szakok mellett társadalomtudományi területen is folyik oktatás és kutatás.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa a 2020. április 29-i ülésén egyhangúlag támogatta a Bölcsészettudományi Kar névváltoztatási indítványát. Ennek következtében Karunk 2020. augusztus 1-jétől Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karként szerepel majd a PTE szervezeti egységei között.

A névváltoztatás nem pusztán a pontosabb tudományági besorolást szolgálja. Azt is egyértelművé teszi, hogy a karon két képzési területen folyik oktatás és kutatás. A képzési kínálatban ugyanis a klasszikus bölcsészettudományi szakok mellett társadalomtudományi szakok is jelen vannak.

A Karon jelenleg 28 alapszak, 43 mesterszak, 16 osztatlan tanári szak, majdnem két tucat szakirányú továbbképzés választható, valamint 7 doktori iskola kínál posztgraduális képzési lehetőséget.