Orientációs információk elsőéveseknek

augusztus

17.

Gratulálunk sikeres felvételi eredményéhez, és szeretettel köszöntjük a PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán!

Kérjük, hogy a karunk honlapján (btk.pte.hu) folyamatosan tájékozódjon, hogy friss információinkat meg tudjuk osztani Önnel.

Az elsőéves hallgatók fogadására a 2021. augusztus 30 - szeptember 3. közötti héten orientációs napokat tartunk, melyen a részvétel kötelező!

A beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatása történik ekkor, valamint a Tanulmányi Osztály tájékoztatja a hallgatókat a tantervekkel, a tanrenddel, a szabályzatokkal kapcsolatos főbb tudnivalókról. A tájékoztatón az egyetemi tanulmányok megkezdéséhez és azok sikeres abszolválásához szükséges információk átadása történik majd.

A fenti rendezvényre Önt is várjuk a szakjának megfelelő napon reggel 8 órakor az Egyetem Ifjúság úti „A” épületének aulájában!

A megérkezéskor a felvett hallgatókat váró segítők adnak további tájékoztatást a napi programról, illetve a csoportbeosztásról.

A Tanulmányi Osztály megközelítése: Ifjúság útja 6. D épület 1. emelet – a külső lépcsőházon keresztül.

 

A hallgatók elfoglaltsága képzések szerint az orientációs napokon a következők szerint alakul:

 

dátum

képzések

képzési szint

2021. augusztus 30.

9:00-12.00

osztatlan tanárképzés

osztatlan tanárképzés
(nappali)

2021. augusztus 31.

9:00-12.00

pszichológia (az angol nyelvű is), szabad bölcsészet,
pedagógia

BA és MA

(nappali és levelező)

2021. szeptember 1.

9:00-12.00

anglisztika, magyar, politikatudományok, nemzetközi tanulmányok (angol nyelvű is), romanisztika (olasz, francia, spanyol), germanisztika, (német és német nemzetiségi), romológia, szlavisztika (horvát, orosz)

BA és MA

(nappali és levelező)

2021. szeptember 2.

9:00-12.00

szociológia, történelem, régészet, néprajz, szociális munka, ókori nyelvek és kultúrák (latin) kommunikáció és médiatudomány, közösségszervezés, informatikus könyvtáros, andragógia, emberi erőforrás tanácsadó, könyvtártudomány; kulturális mediáció, kulturális örökség tanulmányok

BA és MA

(nappali és levelező)

2021. szeptember 3.

9.00-12.00

tanári mesterképzés  és a korábban felsoroltakon kívüli diszciplináris mesterképzés

MA

(nappali és levelező)

 

Kérjük, hogy a tájékoztatóra az alábbiakat feltétlen hozza magával:

- a felvételi döntésről szóló értesítését,

- a személyi igazolványát,

- az eredeti érettségi bizonyítványát, (MA képzésre felvett hallgatók eredeti oklevelüket), 1 példány másolatot

- a kinyomtatott, aláírt beiratkozási lapjukat,

- az eredeti nyelvvizsga bizonyítvány(oka)t és 1 példány másolatot,

- a nyelvvizsga mentességet igazoló eredeti dokumentumot és annak másolatát.

A felvételi eljárás során, az Oktatási Hivatalba elküldött nyelvvizsga bizonyítvány(ai)ról készült fénymásolaton túl az orientációs napokon be kell mutatnia az eredeti bizonyítványt és egy fénymásolatot is le kell adnia.

Amennyiben ezt elmulasztja, szeptember 30-ig van lehetősége pótolnia a Tanulmányi Osztályon!

Felhívjuk a figyelmét, hogy valamennyi felvételt nyert hallgató csak beiratkozás után tudja megkezdeni tanulmányait! Ez érvényes az MA képzésre felvett hallgatók­ra is.

Kérjük ezért, hogy ne felejtsen el beiratkozni!

 

A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 3. számú melléklete – A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések -  értelmében:

1/A.§ A jelen szabályzat 22. §-a rendelkezéseitől eltérően a Karon a beiratkozás félévében csak az alábbi esetekben szünetelhet adott hallgató jogviszonya:

a) az önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatteljesítés időtartama alatt;

b) abban az esetben, ha a TB arra hivatkozva engedélyezi a hallgatói jogviszony szünetelését, hogy a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.

A Beiratkozást az engedélyezett passzív félév esetében is meg kell tenni.

Beiratkozását a Neptun Tanulmányi Rendszerben kell megtennie 2021. augusztus 26. és szeptember 10. között.

A beiratkozási űrlapot annak kitöltése, kinyomtatása és aláírása után le tudja adni az orientációs napon, vagy szeptember 10-ig a Tanulmányi Osztályra kell eljuttatni (személyesen vagy postai úton).

A beiratkozás csak a felsorolt, eredeti dokumentumok bemutatása után válik érvényessé!

 

Az orientációs nap hivatalos programja után, jelentkezzen beléPTEtő gólyatréningünkre, amit kifejezetten az elsős hallgatóknak fejlesztettünk ki! A programon ízelítőt kaphat a PTE-ből, tippeket az egyetemi mindennapok szervezéséhez és bőven lesz lehetősége megismerni csoporttársait is.

A beléPTEtő gólyatréning időpontjai:

2021. augusztus 30. hétfő 13 – 16 óráig D/540-es terem – osztatlan tanárok

2021. augusztus 31. kedd 13 – 16 óráig D/540-es terem – pszichológia, politikatudományok, nemzetközi tanulmányok, szabad bölcsészet, pedagógia

2021. szeptember 1. szerda 13 – 16 óráig D/540-es terem – anglisztika, magyar, romanisztika, germanisztika, romológia, szlavisztika, történelem, régészet, néprajz, szociális munka, és az ókori nyelvek és kultúrák, kommunikáció és médiatudomány

A gólyatréningről további információkat talál facebook oldalunkon az események között: https://www.facebook.com/ptebtk

A gólyatréningre regisztrálni ITT lehet!

 

A tanévkezdést érintő, további fontos időpontok:

Szorgalmi időszak kezdete: 2021. szeptember 6. (hétfő)

Tanévnyitó ünnepély: 2021. szeptember 6. 16:00

Helyszín: a PTE ÁOK Romhányi György Aulában (Pécs, Szigeti u. 12.) főpróba: 15:30.

Ez alkalommal kerül sor a hallgatók ünnepélyes egyetemi polgárrá fogadására.

Megjelenés kötelező, ünnepi, alkalomhoz illő öltözetben, hölgyeknek sötét alkalmi öltözet, férfiak­nak sötét öltöny, nyakkendő.

Kurzusfelvétel a Neptunban a következő beosztás szerint lesz:

Nappali tagozatos hallgatóknak 2021. szeptember 3. 9:00 - szeptember 12. 23:59

Levelező tagozatos hallgatóknak 2021. szeptember 3. 9:00 - szeptember 19. 23: 59

 

Az önköltséget három (egyenként 40%-30%-30%-os) részletben lehet befizetni. Az első részlet (40%) befizetési határideje: 2021. augusztus 19.

 

Kérjük, hogy Kar honlapján ellenőrizzék az információkat, az esetleges módosításokat és változásokat itt fogjuk közzétenni.