Ösztöndíjjal is segítik a leendő tanárokat a PTE-n

február

14.

A tanárképzéssel kapcsolatos társadalmi igényekre adott válaszul a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a Természettudományi Karral együttműködésben új ösztöndíjat hirdet a 2023 szeptemberétől tanár szakra felvételt nyerő hallgatói számára. A feltételeknek megfelelő hallgatók a képzés során összesen akár 1,4 millió forint támogatásban részesülhetnek. 

A Pécsi Tudományegyetem tanárképzést hirdető két legnagyobb kara, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi, valamint a Természettudományi Kar közös kezdeményezéseként létrejött ösztöndíjat az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma is támogatja. Az ösztöndíj célja, hogy növeljék a tanári pálya népszerűségét és a tanárképzésben résztvevő hallgatók létszámát, támogassák tanulmányaik előrehaladását. A mennyiségi gyarapodás mellett ugyanakkor fontosnak tartják, hogy az a minőségi teljesítmény megtartásával párosuljon, és minél több hallgató szerezzen tanári diplomát.

Az új ösztöndíj keretében a 2023/24-es tanévben felvett nappali, osztatlan munkarendű, állami ösztöndíjas tanárszakos hallgatókat az első sikeresen elvégzett szemeszter után 100 000 forintos egyszeri támogatásban, majd a második félévtől – mindaddig, amíg szemeszterenként 30 kreditet teljesítenek – havi 20 000 forintos ösztöndíjban részesítik. Az ösztöndíj megfelelő előrehaladás esetén öt éven keresztül garantált, amit a sikeres diplomaszerzéskor 400 000 forintos pályakezdési támogatás kísér.

A pályázathoz szükséges összeget mindkét kar elkülönítette. A két érintett karon remélik, hogy az ösztöndíj révén megkönnyítik a hallgatók tanulmányi körülményeit, valamint csökkentik az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók lemorzsolódását.  

További információ:

Dr. Wolosz Robert 
tanulmányi és diákjóléti dékánhelyettes
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
E-mail: wolosz.robert@pte.hu 
Telefon: +36 30 552 8707

Dr. Ősz Katalin 
oktatási dékánhelyettes
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar
E-mail: oszk@gamma.ttk.pte.hu 
Telefon: +36 30 177 4073