Tanévnyitó | Díjak és elismerések a PTE BTK munkatársainak az őszi szemeszter elején

szeptember

15.

kitüntetés

A 2020/2021-es tanév kezdetén a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának több munkatársa is rangos elismerésben részesült.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar vezetése hagyományosan a tanévet záró diplomaosztó ünnepség alkalmával részesíti dékáni dicséretben azon munkatársait, akik hosszú ideje végeznek elkötelezett és áldozatos munkát az intézményben. Idén a járványhelyzet miatt a júliusi ünnepség helyett augusztus 28-án, a végzős hallgatók búcsúztató ünnepségén kerülhetett sor minderre.

A Kar vezetése nevében prof. dr. Heidl György dékáni dicséretben részesítette kultúra- és szaknyelvoktatói tevékenységéért dr. Berkics Erikát, a Romanisztika Intézet adjunktusát, aki „évtizedek óta erőn felül vállal részt a spanyol és más szakos hallgatók oktatásában”.

Dr. Berkics Erika 1987 óta tanít a BTK-n, mely idő alatt angol, orosz és spanyol általános, illetve szaknyelvi kurzusokat tartott, továbbá számos pályázat keretében foglalkozott a nyelvoktatás módszereinek fejlesztésével is. Jelentős és elhivatott tanárszemélyiség, akihez diplomájuk megszerzése után is rendszeresen visszalátogatnak a tanítványai.

Albert Ildikó, a Tanulmányi Osztály ügyvivő szakértője „megbízható, alapos és szorgalmas munkavégzése” elismeréséül részesült dékáni dicséretben.

Albert Ildikó 1995 óta dolgozik a Karon. Az eltelt idő alatt számos, a tanulmányi adminisztrációt segítő rendszert megismert, – és ahogy a laudáció fogalmaz – „a rendszerek átállásában komoly tanácsokat tudott adni, továbbá ezek alapos, mély ismeretével segítette a fejlesztés irányába mutató lépéseket”.

Munkáját sok éve végzi körültekintően és példamutató szorgalommal, a hallgatók bizton számíthatnak felelős útmutatására és tanácsaira a tanulmányi ügyek rengetegében.


2020. szeptember 1-jén, a Magyar Felsőoktatás Napja alkalmából tartotta a Pécsi Tudományegyetem Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülését, melynek keretében díjak, elismerések átadására is sor került.

Prof. dr. Miseta Attila, a PTE rektora elismerő oklevélben részesítette a BTK HÖK korábbi irodavezetőjét, Ádám Annabellát több éves érdekképviseleti tevékenységéért.

Alma Mater Emlékérmet vehetett át dr. Teleki Szidalisz Ágnes, a Pszichológia Intézet adjunktusa, amiért doktori hallgatóként végzett kiemelkedő kutatási eredményei mellett az egyetemi közösségért is jelentős, meghatározó munkát végzett.

Kiss Bernadett a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet igazgatási ügyintézője rektori dicséretben részesült kiváló színvonalú munkavégzése elismeréseként.

Kimagasló oktatói munkája, a tehetséggondozás terén elért eredményeiért egyetemünk rektora Arany Katedra Díjban részesítette prof. dr. Vargyas Gábort, a Társadalmi Kapcsolatok Intézetének egyetemi tanárát.


A Filmtudományi és Vizuális Tanulmányok Tanszék oktatója, dr. András Csaba ugyancsak a tanév elején részesült munkája elismerésként díjban.

A Szegedi Tudományegyetem Kanyó Zoltán Irodalomelméleti Alapítványa évente egy olyan fiatal, 35 évnél nem idősebb, az irodalomtudományt bölcseleti igénnyel művelő kutatót érdemesít, aki szakmájában nemzetközileg is mérhető eredményeket ér el.


Szép hagyománya Karunknak Pro Facultate Díj adományozása, melyet olyan oktató kaphat, aki kimagasló oktatói-kutatói pályafutása mellett az egyetemi közéleti pálya iránt is elhivatott. 2020-ban a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar legmagasabb kitüntetését prof. dr. Fischer Ferenc, decan emeritus, a Történettudományi Intézet egyetemi tanára vette át a rendhagyó kari tanévnyitó alkalmával. (Az átadóról szóló videó a cikk alatt tekinthető meg.)

A díj átadásakor elhangzott laudációjában prof. dr. Heidl György kiemelte, hogy Fischer professzor személyében „olyan tudóst, oktatót, szervezőt” köszönt, akinek a munkásága „az elmúlt három évtizedben a PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán teljesedett ki”. Kitért arra is, hogy kutatásai nem csupán a Történettudományi Intézet tudományos palettáját színesítik, és gazdagítják annak oktatási kínálatát, hanem nemzetközi tekintetben is elismert történésszé tették. Mindemellett szem előtt tartotta kutatási eredményeinek a közoktatásban történő hasznosíthatóságát, illetve az egyetemi utánpótlás kinevelését is.

A díjazott méltatása kitért arra, hogy prof. dr. Fischer Ferenc „a tudományos kutatás mellett ara is nagy hangsúlyt helyezett, hogy széles körben tegye ismertté Magyarországon és Dél-Dunántúlon is az ibero-amerikai kultúrát, művészetet és történelmet. Az általa 2001-ben alapított PTE Ibero-Amerika Központ a mai napig évente nagy sikerrel rendezi meg az országos elismertséget élvező, az ibero-amerikai országok követségei által is támogatott Ibero-amerikai Hetet. Mindezek alapján részesült 2019 májusában, a spanyol Katolikus Izabella Rend Középkeresztje kitüntetésben, melyet VI. Fülöp spanyol király adományozott kollégánknak.”

7 és fél éves dékáni igazgatása alatt Fischer professzor elévülhetetlen érdemeket szerzett Karunknak – tudva és szem előtt tartva azt az elvet, hogy a vezetés „szolgálat, amelyet mindig az adott közösség életének szervezése és gyarapításának szándéka határoz meg”.

 

Szívből gratulálunk a díjazottaknak!