VARGYAS GÁBOR a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetését vehette át

február

17.

 

 

 

 

Áder János, Magyarország köztársasági elnökének megbízásából Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere március 15-e alkalmából, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést adott át 

VARGYAS GÁBOR, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalmi Kapcsolatok Intézete Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszékének egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézete Etnológiai Témacsoportjának tudományos tanácsadójának részére.

 

VARGYAS GÁBOR a néprajztudomány és a kulturális antropológia sokoldalú személyisége, aki a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben egyaránt nevet szerzett magának az oktatói, a kutatói és a muzeológusi szférában is.

1977-es munkába állása óta dolgozott az ELTE Néprajz Tanszékén ösztöndíjasként, a Néprajzi Múzeum gyűjteményfelelős muzeológusaként, majd 1984-től a mai napig az MTA Néprajzi Kutatóintézetében kutatóként, majd tudományos tanácsadóként. A PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszéken 1993 óta oktat az egyetemi ranglétrát gyorsan bejárva, 2011-től egyetemi tanárként. 2001-től két cikluson keresztül tanszékvezetőként dolgozott, jelenleg a Doktori Program vezetője. 2010-ben védte meg akadémiai doktori disszertációját.

Szerepe a nemzetközi és a hazai tudományos közéletben is alapvető. 26 könyv (szerző vagy szerkesztő) és több mint 150 publikáció sokat idézett szerzője; konferenciák elismert előadója és szervezője, tudományos testületekben képviseli nemcsak tudományágát, hanem nemzetközi testületekben hazáját illetve az egész Közép-Kelet-Európai régiót is.

 

VARGYAS GÁBOR a fiatal magyar néprajztudomány kevés külföldön is elismert kutatóegyéniségének egyike. Presztízsét elsősorban – nemzetközi szinten is unikálisnak számító – dél-kelet-ázsiai terepmunkája tudományos feldolgozásának köszönheti, de méltán fontosnak tartott óceániai, új-guineai kutatása is. Publikációi adtak először hitelt érdemlő ismereteket a vietnami brúkról és kultúrájukról, amivel Vargyas Gábor belépett azoknak a nagy etnológusoknak-antropológusoknak a körébe, akiknek a neve összekapcsolódott egy-egy nép megismerésével, és nem csupán azért, mert elsők voltak, hanem azért is, mert mélyenszántó elemzését adták az általuk tanulmányozott társadalmaknak és kultúráknak. Vagyis teljesítménye világraszóló.

Tereptapasztalataira támaszkodva, de a kortárs érdeklődési irányokra is figyelve megújítója lett Vargyas Gábor a szép hagyományokkal bíró vallásetnológia-vallásantropológiai kutatásoknak, tágabban pedig a néprajzi-antropológiai szemléletnek Magyarországon.

Saját kutatásain túlmenően tehette ezt egyetemi oktatóként, professzorként is a Pécsi Egyetem Néprajz- és Kulturális Antropológia Tanszékén, ahol tanszékvezetőként kulcsszerepet játszott abban, hogy megőrizze azokat az értékeket, amelyeket kiemelkedő egyetemi tanárok közvetítettek, miközben felépítette a következő nemzedék kiválóságaiból az új oktatógárdát, ráadásul néhány évre mellérendelve a legnagyobb nemzetközi pályázati támogatást , amelyet magyar néprajzi oktatást végző intézmény valaha elnyert. (“Structuring the European Reserch Area – Human resources and Mobility”; Marie Curie Host Fellowships for Transfer of Knowledge (TOK) “From Hungarian Ethnography to European Ethnology and Cultural Anthropology”)

Oktatóként, tudományirányítóként és kutatói gyakorlatában is azt a hagyományt viszi tovább, amely a magyar és a nemzetközi kutatások között hidat épít.

 

Vargyas Gábor tehát egyike Magyarország legsokoldalúbb, külföldön legelismertebb néprajzosainak, kulturális antropológusainak, amit elméleti pallérozottságával, kiváló elemzéseivel, valamint európai viszonylatban is egyedülálló terepmunka-tapasztalatával érdemelt ki. Céljait tudatosan megvalósító, hosszútávú koncepciókban gondolkodó, iskolateremtő kutató/oktató, aki a hazai felsőfokú néprajzoktatás területén is kitörölhetetlenül nyomot hagyott gyakorlatorientált, a néprajztudomány és a kulturális antropológia legjobb hagyományait ötvöző oktatási programjával. Kutatásai, oktatói munkája nemcsak a hazai szellemi életet gyarapították kitörölhetetlen módon, hanem a nemzetközi tudományos kultúra elemi részévé is váltak.

 

GRATULÁLUNK, ÉS TOVÁBBI SIKEREKET KÍVÁNUNK!