Dr. Boros Julianna PhDDr. Boros Julianna PhD

adjunktus
+36 30 8910187
72/503 600/23577, 64302
M 311

Képzettség

 • Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola, Ph.D. (2019)
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar, Szociálpolitika és Szociális Munka Tanszék, szociálpolitikus (MA) (2005)
 • Oktatott tárgyak: szociálpolitika története, szakmai módszertani készségfejlesztés, iskolai szociális munka, kisebbségek Magyarországon

 

Kutatási terület

 • Társadalmi – és oktatási egyenlőtlenségek (kirekesztés, szegregáció, integráció, inklúzió) összefüggései
 • Cigány népesség helyzete Magyarországon (oktatás, lakhatás, foglalkoztatás, szociális területen)
 • Területi szociálpolitika

 

Ösztöndíjak, Kitüntetések, Díjak

2017-2018: Új Nemzeti Kiválóság Program – Nemzeti Felsőoktatási Kiválósági Ösztöndíj (10 hó)

2017: Magyar Tudományos Akadémia – Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund Scholarship

2016: Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

2011: Junior Prima díj - oktatás és köznevelés kategóriában 30 év alatti fiatal tehetségek támogatása

2006: Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíja cigány/roma phd hallgatók számára - tudományos segédmunkatárs 2006-2008

2006-2007: PTE ösztöndíjas (nappali tagozatos) Ph.D. hallgató

2005: oklevél kiváló tanulmányi és tudományos munkáért, ELTE Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata

2001-2005: Romaversitas Alapítvány ösztöndíjas hallgatója

 

Kutatási tapasztalat

2017-2018: Kitörési pont az iskola – a tanulás/tudás szerepe hátrányos helyzetű térségekben élő cigány közösségekben (kutatásvezető) (UNKP)

2017-: A társadalmi- és területi egyenlőtlenségek összefüggései – a cigány népesség térbeli szegregációja – KÓRÓS településen (kutatásvezető) Sellyei kistérség (PTE)

2016-2017: Cigány/roma fiatalok a rendszerváltás után – Utak az iskolába és a munkaerő-piacra egy pályaorientációs program tükrében (Ph.D kutatás) (MTA-SYLFF)

2014-2015 Amrita az ezredforduló előtt
Kutatásvezető: dr. habil. Híves-Varga Aranka – Kérdőíves vizsgálat: Boros Julianna

2015 „Környezetiparhoz kapcsolódó innovatív transz- és interdiszciplináris kutatói team fejlesztése a PTE tudományos bázisán” TÁMOP-4.2.2.D- 15/1/KONV-2015- 0015 „Értékelő kutatás” alprojekt:
Kutatásvezető Bognárné dr. Erdős Márta

2011 Kistérségi helyzetelemzés „Legyen az esély egyenlő – Esélyteremtés a Sásdi kistérségben” c. (TAMOP 5.2.3) pályázat keretében
Kutatásvezető: Boros Julianna Magyar Tudományos Akadémia Gyermekszegénység Elleni Programiroda és a Pécsi Tudományegyetem Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

2010 Integrációs oktatáspolitika hatásvizsgálata
Kutatásvezető: Havas Gábor, Zolnay János, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatási Kutatóközpont

2010 Területi hátrányok a sellyei kistérségben
Kutatásvezető: Boros Julianna, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék – Oktatás és Társadalom Doktori Iskola

2009 Aprófalvak az Ormánságban
Kutatásvezető: Boros Julianna, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatási Központ

2009 Gyermekszegénység és az Út a munkához program hatásai a családok jövedelmi helyzetére,
Kutatástvezette : Ferge Zsuzsa – Váradi Mónika,. Sásdi kistérségben kutatótábor vezető : Boros Julianna MTA GYENP-RKK- PTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

2007-2008 Esélyegyenlőségi programok a felsőoktatásban,
Vezette: Havas Gábor, Oktatási és Kulturális Minisztérium-HÖOK- Romaversitas Alapítvány

2007-2008 Tanoda kutatás,
Vezette: Németh Szilvia, Roma Oktatási Alap-TÁRKI- TUDOK

2007-2008 Felsőfokú szakképzés és a munkaerő-piac kapcsolata,
Vezette: Györgyi Zoltán, OTKA-OFI

2006-2007 A gyermekvédelemben élők tanulási esélyei a Dél-dunántúlon
Vezette: Forray R. Katalin, Országos Kutatási Alap

2006 Integráció az oktatásban.
Vezette: Mayer József-Németh Szilvia. Országos Közoktatási Intézet

2003-2004 Állami gondozottak Baranya-megyében.
Vezette: Varga Aranka, Faág Baráti Kör Egyesület

2003-2004 Szegregáció az általános iskolákban.
Vezette: Németh Szilvia, Országos Közoktatási Intézet

2002 Monoszló-2001.
Vezette: Ferge Zsuzsa.

2001 „Szülői jogok a közoktatásban”.
Vezette: Tausz Katalin-Ligeti György

2000 „Diákjogok-pedagógusjogok”.
Vezette: Tausz Katalin-Ligeti György

 

Fontosabb publikációk

 • Boros Julianna: Egyéni utak, társadalmi helyzetek, PTE BTK TKI Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék, Pécs, 2017. 227. p. ISBN 978-963- 429-147- 3
 • Boros Julianna: Kölcsönös befogadás (inklúzió) szemlélete a rendszerváltás után egy cigány/roma pályaorientációs programban In: Fehér Ágota-Mészáros László (szerk.): „…et vocavit vocatione sua sancta” A pedagógiai hivatás a keresztény nevelésben, Tanulmánykötet, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác, 2017. 48-61.
 • Boros Julianna: A roma/cigány tanulók támogatása Szociálpedagógia 2016/3-4. 73-87.
 • Boros Julianna: Kérdőíves vizsgálat az Amrita Orientációs Baráti Kör Egyesület tagjaival - tapasztalatok és eredmények, In: Varga Aranka Amrita az ezredforduló előtt. 242 p. Pécs: PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék,  2015. pp. 89-147.
 • Boros Julianna: A települési szegregáció feltételezett okai és következményei, Pécs, Acta Sociologica, 2011. IV. évfolyam, I. szám 97-113.
 • Boros Julianna: Aprófalvak az Ormánságban, In.: Paskó Ildikó, Zolnay János (szerk.): Cigánynak lenni Magyarországon 2009. EÖKIK, Budapest
 • Boros Julianna (társszerző): Egy kutatás Gyakorlati tapasztalati a sásdi kistérségben, In.: Szociális Szemle 2009/1-2.
 • Forray R. Katalin - Boros Julianna: A cigány, roma tehetséggondozás intézményei, Educatio, 2009./II. 
 • Boros Julianna: A tanodák működése – három dél-dunántúli példa In: Németh Szilvia (szerk.): A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése – kutatási beszámoló, Budapest, 2009. TÁRKI-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. 68-95. https://www.romaeducationfund.hu/sites/default/files/publications/tanoda...
 • Boros Julianna (társszerző) dr. Farkas Lilla, Németh Szilvia, Papp Z. Attila, Kardos Zsófia: A romák minőségi oktatáshoz való egyenlő mértékű hozzájutása – Országjelentés 2007, Open Society Institute, Budapest, 2007.
 • Boros Julianna – Szemenyei Mariann: Faológia, Faág Baráti Kör Egyesület, 2005.
 • Boros Julianna – Lakatos Izabella: Iskola Miskolcon In. Németh Szilvia (szerk.): Fókuszban a roma többségű iskolák Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2005,
 • Boros Julianna: Iskola ET In. Németh Szilvia (szerk.): Fókuszban a roma többségű iskolák Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2005.

 

MTMT

​​​​​​

Julianna Boros has joined our Department in 2007. She has obtained her Masters in Social Policy in 2005 at the Eötvös Loránd University, Budapest. She is a PhD student in the Education and Society Doctoral School, University of Pécs. She is member of the Centre for Research in Education (University of Pécs) and Editorial Board member of Szociális Szemle (Hungarian Social Review).

Currently, her research area of interest is social exclusion, education & employment policies among the Roma ethnic minority in Hungary.

 

Participation in research projects

2015-2016: Supportive programs for Roma/Gipsy people in Hungary – PhD research project. Leader: Boros, J. University of Pécs.

2015: Environmental industry related innovative trans- and interdisciplinaryresearch team development in the University of Pécs knowledge base. TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0015. Leader: B. Erdős, M. University of Pécs.

2011: Sub-regional situation analysis: “Let there be equal opportunity – Creating opportunities in the sub-region of Sásd.” TÁMOP 5.3.2. Leader: Boros, J. Hungarian Academy of Sciences’ Programme Office to Combat Child Poverty, Department of Social Work and Social Policy, University of Pécs & Education and Society Doctoral School, University of Pécs.

2010: Territorial disadvantages in the sub-region of Sellye. Leader: Boros, J. Department of Social Work and Social Policy, University of Pécs & Education and Society Doctoral School, University of Pécs.

2008: Tanoda, an educational programme in Hungary. Leaders: Lannert, J. & Németh, Sz. Centre for Social Research & Roma Education Fund.

2008: Equality of chances in higher education. Leader: Havas, G., Ministry of Education & The National Union of Students in Hungary.

2008: Higher vocational trainings and the labour market. Leader: Györgyi, Z. Supported by the National Research Fund.

2007-2008: Equal opportunity programs in the higher education. Leader: Havas, G. Ministry of Education and Culture, National Union of Students in Hungary & Romaversitas Foundation.

2006-2007: Educational Chances of Child Protection Clients in the Southern Transdanubian Region. Leader: Forray, R. K. Supported by the National Research Fund.

2006: Integration in Education. Leaders: Mayer, J. & Németh, Sz. National Institute for Public Education.

2003-2004: Children in state custody in Baranya County. Leader: Varga, A. Faág Fellows Association.

2003-2004: Segregation in Primary Education. Leader: Németh, Sz. National Institute for Public Education.

2002: Monoszlo-2001. Leader: Ferge, Zs.

2001: Parental Rights in Primary Education. Leaders: Tausz, K. & Ligeti, Gy.

2000: Pupils' Rights - Teachers' Rights. Leaders: Tausz, K. & Ligeti, Gy.

 

Scholarships

2006-2008: PhD Stipend of the Hungarian Academy of Sciences for Young Roma Researchers

2004 March: European Bridge for European Minorities. Larissa, Greece (Romaversitas Invisible College)

2004 September: Migration and inequalities. Stockholm, Sweden (ERASMUS)

2003 November: EVS (European Voluntary Service), West Malvern, England (voluntary work)

1998 March: Prejudice - Prevention, Paris, France (Collegium Martineum Foundation)

 

Related work experience

2010-2011: professional leader of the CHANCE – Equal opportunity experimental program in Baranya County. TÁMOP 5.5.1.A-10/1-2010-0011

2007: expert and consultant on equality of chances in public education for local councils and institutions of public education.

2006-2007: part-time lecturer at the Department of Roma Studies, Education, Social Work and Social Policy, University of Pécs

2005: trainer (Social Policy and the Roma in Hungary)

2001-2004: lecturer at the Kurt Lewin Foundation. (The Foundation helps young Roma people to prepare for admission to the Faculty of Social Sciences, Eötvös Loránd University

 

Publications

 • Boros, J. (2015). Kérdőíves vizsgálat az Amrita Orientációs Baráti Kör Egyesület tagjaival – tapasztalatok és eredmények. In: Varga, A.: Amrita az ezredforduló előtt (pp. 89-147.). Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék. (A survey among members of Amrita Orientation Circle of Friends Association – Experiences and results. In: Varga, A.: Amrita, before the millennium (pp. 89-147.) Pécs: Department of Romology and Sociology of Education, University of Pécs.)
 • Boros, J. (2011). A települési szegregáció feltételezett okai és következményei. Acta Sociologica – Pécsi Szociológiai Szemle IV (1), pp. 97-113.
 • (Possible reasons and consequences of the municipal segregation. Acta Sociologica IV (1), pp. 97-113.)
 • Forray, R. K. & Boros, J. (2009). A cigány, roma tehetséggondozás intézményei. Educatio II., pp. 192-203.
 • (Institutions of the Gypsy/Roma talent development. Educatio II, pp. 192-203.)
 • Boros, J., Farkas L., Németh, Sz., Papp, Z. Attila, Kardos, Zs.: A romák minőségi oktatáshoz való egyenlő mértékű hozzájutása - Országjelentés 2007 (Equal chances of the Roma population in quality education - National Report, 2007) Open Society Institute, Budapest, 2007.
 • Boros, J., & Szemenyei M.: Faológia (Faology - on a civil organization. Faág Fellows Association, 2005.
 • Boros, J. & Lakatos I.: Iskola Miskolcon (A school in Miskolc.) In. Németh Szilvia (ed.): Fókuszban a roma többségű iskolák. (Focusing on Roma majority schools.) National Institute for Public Education, Budapest, 2005.
 • Boros, J.: Iskola ET (A School - Case Study) In. Németh Szilvia (ed.): Fókuszban a roma többségű iskolák Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2005.