Tájékoztatók, szabályzatok, űrlapok doktori képzéshez

A  Doktori Iroda ügyfélfogadási rendje minden félév első két hónapjában:

 

Hétfő: 9:00-12:00
Kedd: nincs
Szerda: 9:00-12:00
Csütörtök: 9:00-12:00
Péntek: 8:00-11:00
Szombat: nincs

A diákigazolvány-érvényesítő matricák felvételi határidejének lejárta után személyes ügyintézésre csak előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség.

 

 

EGYETEMI ÉS TUDOMÁNYTERÜLETI SZABÁLYZATOK

A PTE valamennyi egyetemi szintű szabályzata és utasítása elérhető a https://adminisztracio.pte.hu/szabalyzatok_utasitasok oldalon.

 

A fontosabb egyetemi szabályzatok és utasítások:

A PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata

PTE Doktori Szabályzat 

PTE Habilitációs Szabályzata 

 

1/2016. számú rektori utasítása Magyar Tudományos Művek Tárába (MTMT) való adatbevitelről 2016. szeptember 01.

5/2017. (08. 01.) számú rektori-kancellári utasítás a doktorandusz hallgatói munkaszerződésének szabályairól 2017. aug. 1.

 

Tudományterületi szabályzatok:

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Doktori Tanácsának Működési Szabályzata és Ügyrendje (2022. szeptember) és egyes 2023. márciusi és májusi, továbbá novemberi módosításai: 40. § az idegen nyelvek ismeretéről : BTDT_idegen nyelvek ismerete_230517.pdf és 2. sz. melléklet a doktori képzés és fokozatszerzés, valamint a habilitációs eljárás díjairól: BTDTsz_2_melléklet-díjak_231115.pdf

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának habilitációs szabályzata (2023. június 28.)

 

A DOKTORI KÉPZÉSSEL ÉS FOKOZATSZERZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓK

Tájékoztató a 180 kredites rendszer jelenlegi és volt hallgatóinak

(A további tájékoztatók megjelenítése még folyamatban van.)

 

A külföldön szerzett tudományos fokozatok honosításáról

A honosítási kérelem és mellékletei

 

NYOMTATVÁNYOK, ŰRLAPOK

Elérhetők a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Doktori Tanácsának működési és ügyrendi szabályzatában (l. fentebb), a mellékletek között, vagy kérhetők a Doktori Irodától.

(Az űrlapok tételes megjelenítése folyamatban van.)

Nyilatkozat_felvételi jelentkezéskor.docx

Felvételi értékelő lap - minta

Kreditelismerése komplex vizsgával csak a kutatási és disszertációs szakaszra felvett doktorandusznak

Kérelem kreditelismeréshez korábbi teljesítés alapján

Kérelem oktatási vagy kutatási gyakorlattal szerezhető kreditek felvételére

Témavezetői engedély félév aktiválásához

Komplex vizsgára jelentkezés és MTMT

Utasítás abszolutórium kiadására

Adatlap abszolutórium kikéréséhez

Fokozatszerzési eljárásra jelentkezés a 180 kredites rendszer abszolváltjainak

Doktori értekezés benyújtása és nyilatkozat a dolgozat eredetiségéről

Témavezetői nyilatkozat doktori dolgozat benyújtásához

Adatlap_PhD_oklevélhez_és_avatáshoz

 

Habilitációs eljárásra jelentkezés - kérelem+mellékletek