Előadássorozat | Urbs Balatonica

február

21.

esemény

A Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék szervezésében Urbs Balatonica. Nyilvánosság, helyi társadalom és térfoglalások a Balaton-régióban címmel előadássorozatot indít márciusban.

Helyszín: Zsolnay Kulturális Negyed E/25-öes épület, 307-es terem
Időpont: keddenként 16 óra

Az előadássorozat célja, hogy betekintést kínáljon azokba a különböző diszciplináris hátterű kutatásokba, amelyek a Balaton térségében zajló társadalmi, kulturális, urbanisztikai folyamatokat vizsgálják.

A meghívott vendégek különböző tudományágak képviselői, e kiemelt jelentőségű régió jelenét és jövőbeli lehetőségeit is meghatározó folyamatok jó ismerői. Előadásaikban lehetséges elméleti megközelítésmódokat éppúgy kínálnak, mint a térség mikrofolyamatait elemző esettanulmányokat, empirikus kutatásokat, jó gyakorlatokat. (Az előadássorozat kapcsolódik a korábbi, szintén e térséggel foglalkozó tanszéki kutatásokhoz1, illetőleg a jelenleg is zajló Törésvonalak és konfliktuszónák: a Balaton környéki települések helyi társadalmának átalakulása című projekt elméleti, kutatástörténeti megalapozásaként is szolgál.)

1 A Balatonnal kapcsolatos médiatartalmak átfogó elemzése (2015-2016), Turizmus és regionalizmus a Káli-medencében (1999–2000) 


 

március 5., (kedd) 16.00

Radnai Dániel Szabolcs (irodalomtörténész, HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, XIX. Századi Osztály): „Sokan vannak, akik azt hiszik, hogy ez a víz különbséget keres is, talál is […]” Őslakosság és nyaralónépesség interakciói a Balatonról szóló 19–20. századi szépirodalomban
 

március 12., (kedd) 16.00

Menesi Attila (képzőművész, független képzőművészeti tanszék): Ki ette meg a kecskéket? 109 nap tájban
 

március 19., (kedd) 16.00

Schleicher Vera (etnográfus, muzeológus, Néprajzi Múzeum, Gyűjteményi Főosztály): Kié a Balaton? Klasszikus kérdés, klasszikus konfliktuszónák
 

március 26., (kedd) 16.00

Wettstein Domonkos (urbanista, BME Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék): A Balaton-part építészeti mintázatai
 

április 9., (kedd) 16.00

Tomay Kyra (szociológus, PTE BTK Szociológia Tanszék): Négy település – négy út? A globális dzsentrifikációs folyamatok lokális változatai a Káli-medencében
 

Bozsik Barbara – Szemerey Samu (építészek, KÉK – Kortárs Építészet Központ): A Tájtéka-projekt: a Balaton-felvidék intelligens tájhasználatának eszköztára

 

Forrás: Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék