Megjelent a Nexus harmadik száma

december

22.

Minden átmeneti időszak valami új lehetőségének a megszületését, a megújulás reményét hordozza. Az elmúlt időszak mindazon kihívásokat felszínre hozta, melyekkel napi szinten meg kell küzdenünk. Folyamatos változásban élünk, semmi nem lesz ugyanaz, mint a COVID19-pandémia előtt, ami nem feltétlenül jó vagy rossz, egyszerűen megtanít a jelenben élni; értékelni azt, ami van, és az erősségeinkre koncentrálni. A pandémia a BTK napi ritmusába egy alapjában megváltozott értékrendet hozott. A biztonság kiemelt értékké vált. A rendszerszintű összefonódás, akár az online oktatás, akár a közösség tekintetében meghatározott szerepet kapott.

Az online lapozható változat elérhető itt.

    A Bölcsészet- és Társadalomtudományi kar köz­érdekű folyóirata, a Nexus – nevéhez hűen – korábbi számának gondolatmenetét követve összekötő kapocs kíván maradni a kar intézetei, tanszékei és kutatóközpontjai között. Folyóiratunk ezt a közösségi erőt képviseli.

    A Nexus jelen számának nyitóinterjúja a Heidl Györggyel készült. Dékán úrral a BTK jövőbeli kilátásairól, a modellváltásról, a tervezett béremelésről, az online átállás tanulságairól, gyakorlatairól beszélgettem, de szóba kerültek aktuális kutatásai, illetve a zenéhez fűződő kapcsolata is. Az interjúban dékánunk természetesen a BTK erősségeit hangsúlyozza, mely az oktatói és munkatársi kiválóságban, a kar hallgatóbarát természetében, a diszciplináris sokszínűségben, valamint a kiegyensúlyozott gazdálkodás képességében rejlik.

    A harmadik szám tartalma – mely főképp a 2020/2021-es tavaszi szemeszter kari eseményeiről számol be – is ezt az egységre és eredménykommunikációra törekvő rendezőelvet követi. Kiemelt helyen tudósítunk a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék 30. évfordulójáról, mely írás Glózer Rita tollából származik. A tanszék történetéről Kovács Gréta kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgató készített kreatív és innovatív szemléletű infografikát.

    Láng Andrással a PTE BTK tudományos és akkreditációs dékánhelyettesével a bölcsészkaron induló új akkreditált programokról, a nemzetközi­esítési folyamatok intézményi megvalósulásáról, a teljesítményértékelési rendszer egységesítéséről, az általa vezetett Személyiség- és Egészségpszichológia Doktori Programról, továbbá jelenlegi kutatásáról beszélgettem. Életutak – tudományterületek rovatunk Kovács Teréz professor emerita, P. Müller Péter és Glied Viktor kutatói-oktatói és tudományszervezői munkáját mutatja be, mely beszélgetések apropójául könyvmegjelenéseik szol­gál­tak.

    A Nexus hangsúlyos feladatai közé tartozik a tudományos hírek, közérdekű információk, rendezvények, konferenciák, előadások és pályázatok bemutatása. Olvasóink mindemellett hallgatóink és oktatóink szakmai előrehaladásáról is tájékozódhatnak (PhD-hírek, habilitációk, kinevezések). A Kutatóközpontok rovat hírei között beszámolunk az Orosz Központ tevékenységéről, melynek tízéves kifogástalan munkáját egyetemünk rektora, Miseta Attila is elismerte. A BTK kutatóközpontjai közül a Kortárs Világirodalmi Kutatócsoport, a Sensus-kutatócsoport és a Település és Társadalom Kutatóközpont munkái kerülnek fókuszba. Mindezek után bemutatkozik a kar kötelékébe belépő kolléga, John Voelker. Simon Anna szabad bölcsészet szakos hallgató beszámolója pedig a Pécsi Bölcsész KreaTáborok életébe nyújt bepillantást.

    A megújulás jegyében három új rovat született. A Mozaikok című nevéből adódóan a kar sokszínűségét hívatott megmutatni. Karunk páratlanul színes, összetett és átfogó tudást kínáló képzésének eredményét tükrözi Gobányi Edvin, a PTE BTK harmadéves politikatudomány alapszakos hallga­tójának Habsburg György nagykövettel készített interjúja, melyet a nagykövetség engedélyével köz­lünk ehelyütt. Alumni hírek rovatunkban egykori hallgatóink életét szeretnénk nyomon követni. Kuglics Sarolta kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgató itt mutatja be a Bike Maffia önkéntes szervezetét, amelynek motorja Knyihár Éva (Bubu) és Nyers Szilvia, a BTK egykori hallgatói. Harmadik új rovatunk Támogató szemlélet a PTE BTK-n, mely a bölcsészkaron tanuló speciális igényű hallgatók oktatásával kapcsolatos legfontosabb információkat osztja meg. A Támogató Szolgálat vezetőjét, Magdali Csabát és munkatársait kérdeztem a szervezet munkájáról, a fogyatékossággal élő hallgatókról, valamint a most induló oktatók részére meghirdetett szemléletformáló programról.

    Kuglics Sarolta az őszi szerkesztési időszakban is tovább erősítette szerkesztőségünk csapatát: in­ter­jút készített a HEAD (House of European Affairs and Diplomacy) Franchise Pécsi diákszervezet elnökével, Péter Előddel, valamint beszámolót írt a Kádár Insta avagy #Divatos #Mindennapok a hetvenes évek Magyarországán című kiállításról. Mettler Alexan­dra magyar szakon végzett hallgatónk ugyancsak velünk dolgozott már korábban is. Most is lektorálási tevékenységet végzett. Vendégszerkesztőként Kovács Gréta, Simon Anna és Szabó Péter csatlakozott a szerkesztőség munkájához. A Könyv­ajánló rovatot Szabó Péter anglisztika alapszakos hallgató állította össze. Munkájukat hálásan köszönöm!

    Jelen számot P. Müller Péter és Glied Viktor fotóesszéi zárják.

    Ahogy a tartalomjegyzékből is látható, a Nexus harmadik száma a korábbiakhoz hasonlóan bőséges. Ezért külön köszönettel tartozom az intézeti kapcsolattartó kollégáknak a kitartó és értékes együttműködésükért, a szerkesztőségi munkatársaknak pedig a csapatszellemükért.
Szeretettel ajánljuk az olvasók figyelmébe a Nexus folyóirat harmadik számát!

Szélpál Lívia