Megjelent a Nexus negyedik száma

május

26.

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának regionális elkötelezettsége és társadalmi felelősségvállalása az oktatás, a kutatás és a tudástranszfer területén jelentős. Ezen célok egyik megnyilvánulása a kar közérdekű folyóirata, a Nexus, amely összekötő kapocs és közösségi felület a kar intézetei, tanszékei és kutatóközpontjai, valamint a tágabb értelemben vett olvasóközönség között.

A Nexus jelen számának nyitócikke a 2022 szeptemberétől induló új mesterképzési és doktori programokat mutatja be. A nemzetközi képzések bővítése a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar egyik kiemelt célja, és ehhez a tendenciához igazodva, a karon a 2021–2022-es tanév tavaszi szemeszterében három angol nyelvű doktori program is indult.

A negyedik szám tartalma – mely főképp a 2021/2022-es őszi szemeszter kari eseményeiről számol be – a kar közösségét kívánja erősíteni. Eredménykommunikációra törekvő rendezőelvet követ, ezért kiemelt helyen tudósítunk a Díjak és szakmai elismerések rovatban a kar oktatóinak eredményes munkájáról.

Az Életutak – Tudományterületek rovatunk Kurdi Mária professor emerita, Luigi Tassoni egyetemi tanár és Dombi Judit kutatói-oktatói és tudományszervezői munkáját mutatja be, mely beszélgetések apropójául könyvmegjelenéseik szolgáltak.

A Nexus hangsúlyos feladatai közé tartozik a tudományos hírek, közérdekű információk, új könyvmegjelenések, rendezvények, konferenciák, előadások, tanszéki aktualitások és pályázatok bemutatása. Olvasóink mindemellett hallgatóink és oktatóink szakmai előrehaladásáról is tájékozódhatnak (PhD-hírek, habilitációk, kinevezések), valamint bemutatkozik a kar kötelékébe belépő új kolléga, Matuz-Budai Tímea.

A Kutatóközpontok hírei között beszámolunk az Irlandisztika Kutatóközpont és a Humán Környezettudományi Kutatócsoport munkájáról, a PTE Oktatás- és Tanulástámogató Központjának BTK-s vonatkozásairól, valamint a Háborús Tudományok Multidiszciplináris Kutatócsoport és a Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport (MOSZT) tevékenységéről.

Kaleidószkóp rovatunk az intézetek és tanszékek széleskörű tudományos tevékenységeiről számol be.

A Támogató szemlélet a PTE BTK-n című rovatunk ezúttal a hallássérült hallgatók oktatásával kapcsolatos információkat adja közre Zoboki-Gergely Nikolett szakértő összefoglalásában. A Mozaikok című rovatunkban Kuglics Sarolta kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgató mutatja be a Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék által rendezett Kádár Insta, avagy #Divatos #Mindennapok a hetvenes évek Magyarországán című kiállítást, melynek 2021 októberében a BTK adott helyet. A Pillanatképek a kari mindennapokból című rovatunkban Novákné Végső Zsuzsa, a Szociológia Tanszék ügyvivő szakértője beszél munkájáról, a tanszék történetéről és a rektori dicséretről, amelyben 2021 júniusában részesült. Luigi Tassoni professzor úr pedig egy rövid reflexióban mesél a pécsi egyetemi éveiről. Simon Anna szabad bölcsészet szakos hallgató beszámolójával bepillantást nyújt a 2021. szeptember 29-ei „ésatöbbi” rendezvényről a Szenes Klubban a Kreatív sorok című rovatban.

Alumni hírek rovatunkban Pirmajer Attila szociológia szakos doktorandusz hallgatónk mutatkozik be, aki jelenleg a Központi Statisztikai Hivatalnál dolgozik statisztikus munkakörben.

Jelen számot Szegedi Péter, az Interdiszciplináris Doktori Iskola Politikatudományi Doktori Program hallgatójának Glied Viktor Az európai migráció két arca (2020) című könyvéről írt recenziója zárja.

Ahogy a tartalomjegyzékből is látható, a Nexus negyedik száma a korábbiakhoz hasonlóan bővelkedik tartalomban. Ezért külön köszönettel tartozom az intézeti kapcsolattartó kollégáknak a kitartó és értékes együttműködésükért, a szerkesztőségi munkatársaknak pedig a csapatszellemükért.

Szeretettel ajánljuk az olvasók figyelmébe a Nexus folyóirat negyedik számát!

Szélpál Lívia