Dr. Nagy Zoltán (egyetemi tanár, tanszékvezető)

 

Nagy Zoltán

Születési idő: 1968


Elérhetőségek

Rókus u.2.

Ro312 szoba

72/503-600, 64317 mellék

nagy.zoltan@pte.hu


Fogadóórák

Előzetes megbeszélés után, egyeztetett időpontban.


Szakdolgozati konzultáció

Előzetes megbeszélés után, egyeztetett időpontban.


Egyetemi végzettség

1997 Janus Pannonius Tudományegyetem, Néprajz

1994 Janus Pannonius Tudományegyetem, Magyar nyelvészet- és irodalom; Finnugor specializáció


Munkahelyek

2016-tól egyetemi tanár

2016- PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, intézetigazgató

2014–16: professzor: Томский Государственный Университет, Институт исскуств и культуры, Кафедра Музеологии, культурного и природного наследия, "Культурное наследие северной части Евразийского континента: методология исследования, история, современное состояние"

2013–14 PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, megbízott intézetigazgató

2007-től PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, egyetemi docens, tanszékvezető

2005-től PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, egyetemi adjunktus

1997-2005 PTE BTK Néprajz Tanszék, egyetemi tanársegéd

1997-től PTE BTK Néprajz Tanszék, tanszékvezető helyettes

1995-1997 JPTE BTK Néprajz Tanszék, ügyvivő szakértő

1992-1997 JPTE BTK Finnugor Tanszék, demonstrátorként óraadó


Kutatási és oktatási területek, kulcsszavak

Kulturális antropológia, finnugrisztika, Nyugat-Szibéria kultúrái (hantik, szölkupok), vallásantropológia, kulturális változások, alkohol és társadalom kapcsolata, identitás, etnicitás, modernizáció, posztszovjet kutatások


A Pécsi Tudományegyetemen kívüli oktatói tevékenység

2012. október 24: Почему именно ханты? Исследования хантов в Венгрии c. előadás tartása Tomszki Állami Pedagógiai Egyetem Régészeti és Néprajzi Tanszékén (ТГПУ Кафедра Археологии и Этнографии)

2011. március. Identitás és etnicitás – a vaszjugáni hantik példája c. tömbösített kurzus tartása Kolozsvár, Babes-Bolyai Egyetem, Magyar Néprajzi és Antropológiai Tanszék

2012. október 24: Почему именно ханты? Исследования хантов в Венгрии c. előadás tartása Tomszki Állami Pedagógiai Egyetem Régészeti és Néprajzi Tanszékén (ТГПУ Кафедра Археологии и Этнографии)

2010. szeptember: Современные этно-культурные процессы в Западной-Сибири. c. tömbösített kurzus tartása a Tomszki Állami Pedagógiai Egyetem Régészeti és Néprajzi Tanszékén (ТГПУ Кафедра Археологии и Этнографии)

2008. Соbременные културно-антропологические исследования в западной Сибири. c. előadás tartása a Tomszki Állami Pedagógiai Egyetem Régészeti és Néprajzi Tanszékén (ТГПУ Кафедра Археологии и Этнографии)

2005/06. 2 fé.: Az uráli népek néprajza c. kurzus tartása a Szegedi Tudományegyetem Finnugor nyelvtudományi tanszékén,

2002 március - április: Kolozsvár, Babes-Bolyai Egyetem, Magyar Néprajz Tanszék, A hantik kultúrája c. tömbösített kurzus tartása.

2000: ELTE Kulturális Antropológia Tanszék, részvétel az Ázsia kultúrái c. kurzus tartásában.

1993: Современное венгерское финноугроведение. c. előadás tartása: Tomszki Állami Pedagógiai Egyetem, Szibériai Nyelvek és Népek Kutatóintézete. (Томский Государственный Педагогический Университет, Лаборатория Языков и Народов Сибири.)


Terepmunka

2012 – etnológiai terepmunka a vaszjugáni hantik közt - 3 hónap, finanszírozta: OTKA (K81267)

2008 – etnológiai terepmunka Baskortosztan északi járásaiban – 1 hónap, finanszírozta: EU-6 Marie Curie Hostfellowship for Transfer of Knowledge, „Pécs-Ethno”

2007–08 – etnológiai terepmunka a vaszjugáni hantik közt - 3 hónap, finanszírozta: Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

2001– etnológiai terepmunka a vaszjugáni hantik közt - 2 hónap, finanszírozta: Európai Folklór Intézet, JPTE BTK, Nemzeti Kulturális Alapprogram, Soros Alapítvány

1998-99 – etnológiai terepmunka a vaszjugáni hantik közt - 7 hónap, finanszírozta: ELTE BTK Anyagi néprajzi Tanszék, Európai Folklór Intézet, Janus Pannonius Alapítvány, JPTE BTK Finnugor Tanszék, JPTE BTK Néprajz Tanszék, Kümpers Greeve Alapítvány, Magyarországi Orosz Kulturális Központ, Martin György Alapítvány, MTA NKI Etnológiai Osztály, Néprajzi Múzeum

1993 – etnológiai terepmunka az obi szölkupok közt - 3 hónap, finanszírozta: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, Tomskij Pedagogicheskij Universitet, Laboratorija Jazykov Narodov Sibiri

1992 – etnológiai terepmunka a vaszjugáni hantik közt - 3 hónap, finanszírozta: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, Soros Alapítvány, Tomskij Pedagogicheskij Universitet, Laboratorija Jazykov Narodov Sibiri


Publikációk

www.mtmt.hu">http://www.mtmt.hu">www.mtmt.hu

https://pte.academia.edu/ZoltanNagy">https://pte.academia.edu/ZoltanNagy


Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

2010 Klebelsberg Kunó Ösztöndíj

2011 Elismerő oklevél kiemelkedő tehetséggondozási munkáért. PTE BTK

2007 Eötvös Ösztöndíj

2006 A „Finnugor-díj Vértes Edit Emlékére” alapítvány díja

2002 A Magyar Néprajzi Társaság “Jankó János Díj”-a,

1999 Martin György Alapítvány ösztöndíja

1998-1999 a Kümpers Greeve Alapítvány ösztöndíja


Szervezeti tagságok, tisztségek

2015-től: The International Committee of Finno-Ugric Congresses (ICFUC), rendes tag, 2014-től: MTA Néprajtudományi Bizottság, bizottsági tag

2011-től Magyar Kulturális Antropológiai Társaság, tag

2009-től Suomalais-Ugrilainen Seura meghívott levelező tagja

2006–2012 Magyar Néprajzi Társaság Etnológiai Szakosztály elnöke

2006-tól Finnugor Kongresszusok Magyar Nemzeti Bizottsága, tag

2005-től PAB Néprajzi Albizottság elnöke

2003–2006 Magyar Néprajzi Társaság Etnológiai Szakosztály titkára

2001-től PAB Néprajzi Albizottság tagja

1999–2007 Etnográfusok Pécsi Egyesülete alelnöke

1997-től Magyar Néprajzi Társaság tagja

1997–2001 PAB Néprajzi Albizottság titkára

1995-től Reguly Társaság tagja

 

 

 

Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék # pecsineprajz

H-7624 Pécs, Rókus u. 2 (M épület)    0672/503-600/64319 mellék    zombory.andrea@pte.hu