Prof. Vargyas Gábor (professor emeritus, doktori program vezető)

 

Vargyas Gábor

Születési idő: 1952


Elérhetőségek

Rókus u. 2.

Ro 312 szoba

72/503-600

vargyas.gabor@pte.hu

mpaqtoan2@gmail.com


Fogadóórák

Előzetes egyeztetéssel


Szakdolgozati konzultáció

Előzetes egyeztetéssel 


Egyetemi végzettség

1976 ELTE, Néprajz szak, okl. etnográfus


Munkahelyek

2014 MTA BTK Néprajztudományi Intézet, témacsoport vezető

2013 PTE BTK, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, a Doktori Program vezetője

2011 PTE BTK, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, egyetemi tanár

2010 MTA BTK Néprajztudományi Intézet, tudományos tanácsadó

2001–2007 PTE BTK, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, tanszékvezető

1996-tól PTE BTK, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, docens

1996-tól MTA Néprajzi Kutatóintézete, tudományos főmunkatárs

1993-tól JPTE BTK, Néprajz Tanszék, egyetemi adjunktus

1984-től MTA Néprajzi Kutatóintézete, tudományos munkatárs

1979–1984 Néprajzi Múzeum, az Óceánia Gyűjtemény kezelője, segédmuzeológus, majd muzeológus

1977–1979 ELTE Néprajzi Tanszék, tudományos továbbképzési ösztöndíjas


Kutatási és oktatási területek, kulcsszavak

Kulturális antropológia (etnológia), Délkelet-Ázsia és Óceánia néprajza, vallásantropológia, művészet- és anyagi kultúra, kulturális változás, néprajz és antropológia tudománytörténete


A Pécsi Tudományegyetemen kívüli oktatói tevékenység

2016 vendégprofesszor (1 hónap) Université de Toulouse 2 – Jean Jaurès, Départment Sociologie et Anthropologie. Előadások Délkelet-Ázsia néprajza tárgykörben.

2002: „Training Workshop in Collecting, Recording, Transcribing and Editing Oral Epics”, Dalat és Hanoi, Vietnamese Academy of Social Sciences – University of Hanoi, Vietnam. 3 + 2 hét

1995: 24 órás Blockseminar, zürichi egyetem Völkerkunde Tanszék, vendégprofesszori minőségben, „Délkelet-Ázsia néprajza” témakörben.

1990, 1991, 1992, 1995: 1-1 hónap Párizsban, az École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) meghívására, vendégprofesszori minőségben. Előadássorozatok: A brú kultúra és vallás.

ELTE BTK majd TáTK Kulturális Antropológia Tanszék: 1992 óta többé-kevésbé rendszeres egyedi előadások, előadás-blokkok (1992–1999, 2001, 2004: „Vallásetnológia”, „Rítuselemzés”, „Etnokulturális típusok: Ausztrália”, „Etnokulturális típusok: Óceánia”, „Etnokulturális típusok: Délkelet-Ázsia”, „A terepmunka módszertana”, „Törzsi művészet”, „Antropológiatörténet”),illetve főkollégiumok (1994, 1999, mindkétszer „Óceánia népei”).

Tan Kapuja Buddhista Főiskola (1993–1994): 1 éves főkollégium („Vallásantropológia”).

Fél éves főkollégiumok: Debreceni Egyetem (egykor KLTE) Néprajz Tanszék (1998, 2003): „Délkelet-Ázsia népei”.
Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék (2000, 2005): „Délkelet-Ázsia népei”. Szegedi Egyetem (egykor JATE) Néprajz Tanszék (1995): „Kulturális antropológia”. Kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem Néprajz Tanszék (1999, 2004): „Délkelet-Ázsia népei”; „Antropológia: alapfogalmak és módszerek”.


Terepmunka

2013: 3 hét terepmunka Kínában, Xinjiang tartományban, egy mandzsu nyelvű nemzeti kisebbség, a sibék között.

2007 6 hónap, Vietnam, a brú törzs körében

2002 Kétszer 1 hét Vietnamban (Lam Dong és Hoa Binh tartományban; chil, churu és lat, illetve thai nemzetiségek körében)

1999 2 hónap Kínában, Yünnan tartományban, mon-khmer és tibeti-burmai nyelvű hegyi nemzetiségek körében

1996 1 hónap Laoszban, a brú törzs körében

1993 1 hónap Irian Jayaban, Indonéziában (aszmatok és a Sentani tó vidéke)

1991 1 hónap a Koreai Köztársaságban (sámánszertartások tanulmányozása és filmezése)

1987 1-1 hónap (Brazzaville)-Kongóban és Angolában

1985-1989 Összesen 18 hónap terepmunka Közép-Vietnamban a brú törzs körében (rövid látogatásokkal a szomszédos katu és tau-oi törzseknél is)

1981-1982 3 hónap Északkelet-Pápua-Új-Guineában: kulturális változás vizsgálat és a Néprajzi Múzeum pápua anyagának (Astrolabe és Huon öböl) újradokumentálása, 6 hét Észak-Ausztráliában: sziklafestmény kutatás a Cape York félszigeten egy antropológiai/régészeti expedíció tagjaként


Publikációk:

www.mtmt.hu

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10010026


Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

2020 „Arany Katedra” díj.

2019 Magyar Érdemrend Tisztikeresztje.

2017 Párizs és Aix-en-Provence: 6 hét kutatómunka a Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme ösztöndíjával.

2013 A Magyar Néprajzi Társaság „Györffy István díja”.

2008 1 hónap a Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung/Max Planck Institute for Social Anthropology-ban (Halle, NSZK); külső szakértőként részvétel az intézet vietnami projektjében

2007 1 hónap a Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung/Max Planck Institute for Social Anthropology-ban (Halle, NSZK); külső szakértőként részvétel az intézet vietnami projektjében

2006 2 hónap a Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung/Max Planck Institute for Social Anthropology-ban (Halle, NSZK); külső szakértőként részvétel az intézet vietnami projektjében

2002 Dialëktus filmfesztivál (Uránia Nemzeti Filmszínház) „Uránia” díja,

2000 „Az év legjelentősebb szellemi alkotása, PTE BTK”,

1999 Fél éves francia állami (CNRS) ösztöndíj Párizsban, az Université Paris X. - Nanterre Etnológiai Tanszékén.

1996-1997 1 éves francia állami ösztöndíj az Université Paris X - Nanterre Etnológiai Tanszékén.

1991-1992 1 éves francia állami ösztöndíj a Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) „Laboratoire Asie du Sud-Est et le Monde Austronésien” (LASEMA) kutatócsoportjában.

1984 Néprajzi Társaság „Jankó János Díj”

1981-1982 1 éves poszt-graduális MÖB ösztöndíj Ausztráliában, a Sydney-i „The University of Sydney” Antropológiai Tanszékén. 


Szervezeti tagságok, tisztségek

Az MTA Nyelv-és Irodalomtudományok Osztálya Néprajzi Bizottságának tagja (1994–1996, 1999–2002, 2011–)

Az MTA Pécsi Területi Bizottsága II. sz. Filozófia-, Történettudomány- és Néprajztudományok Szakbizottsága tagja (2011– )

Az MTA Köztestületének tagja (azonosítási szám: 11089)

Az OTKA Néprajzi Bizottságának tagja (1993–1996, 2002–2005)

Az OTKA Művészeti és Kulturális tárgyú Kutatások (Néprajz – Zenetudomány – Művészettörténet) Bizottságának tagja (2011–2014)

„Nemzeti Kiválóság Program” (Eötvös, Jedlik stb. ösztöndíjak) bíráló-szakértő (2012 –

Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT) Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakbizottság tagja (2015 szeptember –

Az MTA I. (Nyelv- és Irodalomtudományi) Osztály nem akadémikus közgyűlési képviselője (2016 január – )

A Magyar Néprajzi Társaság tagja (1973 –)

A Magyar Néprajzi Társaság titkára (1985–1988)

A Magyar Néprajzi Társaság Etnológiai Szakosztályának titkára (1991–2003), elnöke (2003–2006)

A Magyar Néprajzi Társaság választmányi tagja (1994 –)

A Magyar Néprajzi Társaság alelnöke (2012–)

Az Európai Folklór Központért Egyesület elnökségi tagja (2007–2011)

A Hagyományok Háza tanácsadó testületének tagja (2006– )

Az Ethnographia szerkesztőbizottságának tagja (2003– )

Occasional Papers in Anthropology sorozatszerkesztője (1986 – )

Magyar Etnológia sorozat társszerkesztője (1998 – )

Ethno-Lore (korábban Népi Kultúra – Népi Társadalom)évkönyv szerkesztője (2000–2008)

A L'Harmattan Kiadó „Kultúrák keresztútján” sorozatának szerkesztője (2000– )

Studia Ethnologica Hungarica sorozatszerkesztője (2008– )

Az Acta Ethnographica szerkesztőbizottságának tagja (2015–

Péninsule (Paris) „Comité Scientifique”-jének tagja (1999–)

2007-2013 A „European Consortium of Asian Field Studies” ügyvivő bizottságának (Steering Committee) tagja, az MTA és Magyarország képviselője a bizottságban

2007-től Vietnami Társadalomtudományi Akadémia, Institute of Human Studies (Hanoi): állandó külföldi vendégprofesszor és PhD konzulens („visiting professor and correspondent supervisor for PhD students”)

Pacific Arts Association, European Association for South-East Asian Studies, Euroviet, European Association of Social Anthropologists tag.

 

 

Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék # pecsineprajz

H-7624 Pécs, Rókus u. 2 (M épület)    0672/503-600/64319 mellék    zombory.andrea@pte.hu