Dr. Varga Anna (tudományos munkatárs, OTKA posztdoktori ösztöndíjas kutató)

Varga Anna

Születési idő: 1984


Elérhetőségek

Rókus u. 2.

Szobaszám: M 322

72/503-600

varga.anna@pte.hu

https://www.facebook.com/ethnobio.varga.anna


Fogadóórák

Előzetes egyeztetéssel


Szakdolgozati konzultáció

Előzetes egyeztetéssel – humán környezettudomány, környezettörténet, etnobiológia témakörében


Egyetemi végzettség

2020 Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, erdőpedagógus szakvezető

2018 Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Biológia és Sportbiológia Doktori Iskola, PhD

2010 Eötvös Lorán Tudományegyetem, Természettudományi Kar, biológus MSc


További tanulmányok

2011 Global Environmental Summer Academy, Rachel Carson Center for Environment and Society, Global Diversity Foundation, Global Environments Network, Ludwig-Maximilians-Universität, München, Németország


Munkahelyek

2020–2023: PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, Humán környezettudományi kutatócsoport, NKFIH PD 135651 Közös erdő- és legelőhasználat megváltozásának táji és társadalmi folyamatai a 18. és 19. században és jelenkori hatásai a Dél-Dunántúlon, ösztöndíjas tudományos munkatárs

2019–2020: Rachel Carson Center for Environment and Society, LMU Munich, Carson Fellow

2019: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, környezetinevelő

2016–2020: ELKH, Ökológiai Kutatóközpont, Hagyományos ökológiai tudás kutatócsoport, NKFI K 119478 - A legeltetés növényzetre gyakorolt hatása nem-konvencionális legelőterületeken, tudományos segédmunkatárs

2013–2016: Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont, ifjúsági ösztöndíjas tudományos segédmunkatárs


Projekt munkák

2019–2020: Kutató, Észak Magyarországi Vízügyi Igazgatóság, Miskolc

Projekt téma: Hullámtéri területek restaurációjának növényzeti felmérése és tájtörténeti kutatása az Észak Magyarországi Vízügyi Igazgatóság Közép-Tiszai szakaszán.

2019 – Kutató, HUON20018 Őrség kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve társadalmi részvétellel történő elkészítésének előkészítése. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Argeomentum Kft.

2017–2019: Kutató, AFINET,Agroforestry Innovation Networks,H2020,AFINET,RUR-10-2016-2017, Hazai projektvezető: Soproni Egyetem KKK Kft.

2014 – 2018: Kutató, AGFORWARD - AGroFORestry that Will Advance Rural Development – EU FP7 No. no.613520 WP2, High Nature and Cultural Value Agroforestry., Hazai projektvezető: Soproni Egyetem KKK Kft.

2014–2015: Projektvezető kutató, Erdei legeltetés a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság területén, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Kecskemét

2013–2014: Kutató és oktató, Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház, Zirc; Nomád múzeum” projekt keretében bakonyi fáslegelők és pásztorvilág témakörében kihelyezett múzeumpedagógiai foglalkozások és témakörhöz kapcsolódó foglalkoztató eszközök fejlesztése. A projekt 2015-ben Múzeumpedagógiai Nívódíjban részesült.

2005: Kutató, II. Megyasszay István emléktúra, Kis-Homoród mente népi természetismerete és tájhasználata

2004–2005: Kutató, Tájtörténeti és vegetáció kutatás a Közép-Tisza vidéken, Közép-Tisza Vízügyi Igazgatóság

2004–2005: Kis lilik (Anser erythropus) viselkedésökológiai kutatása a Hortobágyon. Témavezető: Dr. Lengyel Szabolcs, Viselkedésökológiai Munkacsoport. Debreceni Egyetem.

2002–2003: Wash Waders Ringing Group (UK) partimadár-gyűrűzési munkában való részvétel. 1999-2003 Részvétel madárgyűrűzési és monitoring munkában a Rétszilasi halastavak térségében Kiemelt fajok: énekesmadarak, illetve Dankasirály (Larus ridibundus) és Szerecsensirály (Larus melanocephalus)


Kutatási és oktatási területek, kulcsszavak

Környezettörténet, hagyományos ökológiai tudás, humán környezettudomány, legelő- és erdőgazdálkodás, erdőtörténet, pásztorvilág, ehető vadnövények, ökológia, természetvédelem


Terepmunka

Fás legelők, legelőerdők a Kárpát-medencében, kiemelten Magyarországon és Székelyföldön, Romániában


Publikációk

Publikációk az Academia.edun:

https://medbiotech.academia.edu/AnnaVarga

MTMT adatbázis (tudománymetriai adatok): www.mtmt.hu Azonosító: 10021701

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10021701&view=dataSheet

Publikációk a Researchgate.net oldalon

https://www.researchgate.net/profile/Anna-Varga


Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

2020: Bajor-Magyar Fórum alkotói ösztöndíja

2018: OZONE Tv Zöld díj , Bronz fokozat, Kasztó-projekt, Bogyiszlói Általános Iskola

2017: Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért díj, A hallgatók képzésfejlesztésbe, tanulásszervezésbe való bevonásának innovatív módszerei kategória;

PE Georgikon Kar, Keszthelyi Táj és Ember Klub kapta a díjat, melynek egyik alapítója és jelenleg külső szervezőként vesz benne részt.

2015: Múzeumpedagógiai Nívódíj, Reguly Antal Múzeum és Népművészati Alkotóház „Nomád múzeum” projektének egyik szakmai résztvevőjeként. Téma: Bakonyi fáslegelők és pásztorvilág bemutatása

2011–2013: PTE TTK, Intézményi, szakmai, tudományos ösztöndíj, 2011-2012 II. félév, 2012-2013 I. félév

2011: Ludwig-Maximilians-Universitat (LMU) München, GESA – MISU 2011

2011: Fiatalok a Polgári Magyarországért 2011, Polgári Magyarországért Alapítvány, mint a Táj és Ember Népfőiskola elnöke

2008–2010: ELTE HÖK, Rendszeres Tudományos Ösztöndíj 2008-2009 I. félév,

2009–2010: I. és II. félév

2009: ERASMUS Szakmai gyakorlat ösztöndíj, Mihai Eminescu Trust-Tájökológiai Munkacsoport, Segesvár, Románia 2009. 3 hónap

2008, 2009: ELTE HÖK, Egyszeri Tudományos Ösztöndíj

2007: ELTE TTK Dékáni dicséret. 2007

2007: Pro Renovanda „Diákok a tudományért”. 2007


Szervezeti tagságok, tisztségek

Országos Erdészeti Egyesület

Magyar Családtörténet-kutató Egyesület

ICCA (Indigenous and Community Conserved Areas) Consortium – Tiszeletebeli tag

Society for Conservation Biology (Vezetőségi tag, 2018-2020)

International Society of Ethnobiology (Vezetőségi tag, 2012-2014)

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

 

 

Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék # pecsineprajz

H-7624 Pécs, Rókus u. 2 (M épület)    0672/503-600/64319 mellék    zombory.andrea@pte.hu